^Do góry

Prośba Rady Rodziców

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o możliwie najwcześniejsze dokonywanie wpłat, w roku szkolnym 2018/2019, w związku z organizacją Zabawy Andrzejkowej i Choinkowej oraz Dnia Papieskiego.

Rada Rodziców będzie zbierała fundusze w dniach wywiadówek. Można również dokonywać wpłat na konto:

 

Komitet Rodzicielski Publicznej Szkoły Podstawowej w Antoniowie

Antoniów 33

37-455 Radomyśl nad Sanem

43 9439 1017 2001 0000 0417 0001

w tytule proszę wpisać: "darowizna RR oraz imię i nazwisko dziecka"

 

W wyjątkowych przypadkach wpłaty mogą przyjmować wychowawcy klas.

Ustalona składka wynosi 40,00 złotych. Trzecie i kolejne dziecko zwolnione jest z opłat.

Dziękujemy

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem!
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Izby Regionalnej w Antoniowie!
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej!
Copyright © 2013. Zespół Szkół w Antoniowie  Rights Reserved.