Komunikat Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły

Spotkanie Rady Rodziców naszej szkoły odbędzie się 11 maja 2018r. (piątek) o godz. 1800w świetlicy szkolnej.

Rada Rodziców

 

Wywiadówka odbędzie się w dniu 18 maja 2018r. (piątek) o godz. 1800 (początek na sali sportowej).

W programie:
- spotkanie z przedstawicielami szkoły rolniczej w Potoczku,
- sprawy bieżące,
- spotkania z wychowawcami, informacja o wynikach nauczania.

Dyrektor Szkoły
Tadeusz Stopyra