Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/libraries/joomla/application/application.php on line 481
ZS Antoniów - Aktualności
^Do góry

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Wyszukiwarka


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Menu:


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/modules/mod_menu/helper.php on line 85

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Bierzemy udział w projekcie


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Zaloguj się:


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/functions.php on line 202

Wycieczka na stok narciarski do Bałtowa

W dniu 5. 03. 2018r. uczniowie z kl. II, III i VI pod opieką Joanny Kozłowskiej i Janusza Wrony pojechali na wycieczkę do Szwajcarii Bałtowskiej. Celem wycieczki była nauka jazdy na nartach.

Po przyjeździe okazało się że na stoku panują wspaniałe warunki narciarskie. Zajęcia z instruktorami ze szkoły narciarskiej Amigo odbywały się w 2 grupach. Młodsze dzieci pod okiem instruktora stawiały swoje pierwsze kroki na nartach, a starsze doskonaliły technikę jazdy.

Okazało się, że jazda na nartach to dla naszych dzieci „bułka z masłem”. Wszyscy świetnie sobie radzili i po zajęciach jeździli samodzielnie a wspaniała pogoda jeszcze bardziej poprawiała wszystkim humory.

To była bardzo udana wycieczka. Do zobaczenia na stoku za rok.

Dziękujemy Rodzicom za pomoc w opiece nad dziećmi a Stowarzyszeniu PANDOZ za dofinansowanie naszego wyjazdu.

 Joanna Kozłowska

Z teatrem za pan brat.

Jakiś czas temu w naszej szkole rozpoczęliśmy swoją przygodę z Internetowym Teatrem TVP dla szkół, dzięki czemu nie ponosząc żadnych kosztów, uczniowie mogą obcować ze sztuką teatralną w swoim szkolnym otoczeniu. Spektakle wystawiane są przez znane w Polsce teatry, gdzie zawodowi aktorzy niejednokrotnie zaskakują swoją interpretacją często znanych utworów. Nasi uczniowie żywo reagują na rozgrywające się sceny pokazane za pomocą łącza internetowego.

Dotychczas nasi uczniowie wraz z opiekunami obejrzeli spektakle:
- 27 lutego br. -  „Król Maciuś I” – Teatr Banialuka z Bielska Białej,
- 11 stycznia br. -  „Królewna z drewna” – Teatr Lalek Arlekin w Łodzi,
- 13 grudnia 2017r. - „Kopciuszek”  -  Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
- 23 listopada 2017r.  –„Wyzwolenie” St. Wyspiańskiego – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Przedstawienia te były skierowane do uczniów w różnym przedziale wiekowym i dzięki temu wszyscy  mogli obejrzeć sztukę dopasowaną do swojego wieku. Czekamy na następne spektakle.

Joanna Dudzińska

Rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem od dnia 05 marca 2018r. rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego naszej szkoły. Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiada komisja w składzie: P. Agnieszka Czuj, P. Dorota Fietko, P. Anna Czuj. Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego są dostępne u P. Agnieszki Czuj.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do oddziału przedszkolnego naszej szkoły, zapraszam na spotkanie do przedszkola w dniu 5 marca 2018r. na godz. 13.00.

Poniżej przedstawiam przepisy Prawa oświatowego dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego w naszej szkole:

Art. 130. 1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–5 i 8, do klas I szkół wszystkich typów oraz klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas I, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu.

Art. 131. 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

UWAGA! Zmiana podziału godzin.

W związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły, od 12 lutego 2017r. obowiązuje nowy podział godzin. Wstępny projekt można pobrać ---> tutaj, lub zobaczyć w dzienniku elektronicznym.

Tadeusz Stopyra

„Dzień Bezpiecznego Internetu: Tworzymy kulturę szacunku w sieci”

DBI 2018 obchodzić będziemy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

http://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

Dnia 26 stycznia 2018 r.  uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjum wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym.

Tematem spotkania była cyberprzemoc  oraz bezpieczeństwo w Sieci.  Dzielnicowy sierż. szt. Tomasz Woźniak - Posterunek Policji w Radomyślu nad Sanem, omówił  jakie zagrożenia mogą spotkać nas w Internecie oraz jak się chronić przed zagrożeniami, które niesie sieć. Ostrzegał uczniów przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Zwrócił także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. Omówione zostały najczęściej występujące formy przemocy w wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego: nękanie, straszenie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, szantaż, podszywanie się za kogoś innego, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk. Policjant omówił jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Przekazał wiele informacji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich ilustrując je odpowiednimi przykładami.  Zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne,  z uwagi na brak kontaktu fizycznego, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób i nie sposób nad ich rozpowszechnianiem zapanować.  Jeśli cyberprzemocą zostanie dotknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u niej głębokie traumy psychiczne, w najgorszych przypadkach dochodzi nawet do samobójstw. Spotkanie to było bardzo potrzebne – nikogo nie trzeba przekonywać, jak poważnym problemem są internetowe zagrożenia oraz cyberprzemoc we współczesnym świecie.

Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu z panem policjantem uczniowie będą refleksyjnie i odpowiedzialnie korzystać z Internetu, co pozwoli uniknąć niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów. 

Wiedza w pigułce  ( http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/ )

Każdego dnia porozumiewamy się z ludźmi. Kiedy robisz zakupy, nie przeszkadza Ci, że ktoś jest świadkiem wymiany zdań ze sprzedawcą. Nie chcesz jednak, aby Twoją poufną rozmowę z przyjaciółką słyszała osoba postronna.

Komunikacja publiczna i komunikacja prywatna znacznie się od siebie różnią. W komunikacji publicznej uczestniczy duża liczba osób, w komunikacji prywatnej — niewielka i ściśle określona grupa. Komunikujemy się publicznie, kiedy bierzemy udział w dyskusji podczas wieczoru autorskiego czy spotkania z politykiem, gdy zamieszczamy posty na forum internetowym, publikujemy artykuł w gazecie, udostępniamy filmy lub zdjęcia na blogu. W przypadku wymiany listów i e-maili, rozmowy z rodziną i przyjaciółmi (np. na przyjęciu urodzinowym), SMS-owania bądź porozumiewania się przez komunikator internetowy lub telefon możemy natomiast mówić o komunikacji prywatnej.

Poza nadawcą i odbiorcą do wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym oraz na forum ma wgląd administrator. Korzystanie z tej formy komunikacji przypomina zatem podawanie przez koleżankę z ławki liściku — niezłożonego i bez koperty — do kolegi siedzącego pod oknem. Koleżanka, jeśli zechce, jest w stanie zapoznać się z treścią. W przypadku szkolnego forum wiadomość prywatną może przeczytać nauczyciel.

Jeśli zamieścisz jakieś dane (zdjęcia, pliki tekstowe) na dysku swojego komputera, to dostęp do nich będą miały właściwie tylko osoby korzystające z tego sprzętu. Jeśli udostępniasz określoną informację w Internecie — tracisz nad nią kontrolę. Sieć nie zapomina, zamieszczone materiały pozostają tam na zawsze. Dotyczy to nie tylko serwisów społecznościowych, ale praktycznie każdej aktywności w Internecie.

W sieci — podobnie jak w rzeczywistości poza nią — należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Oto 8 wskazówek, które uczestnicy i uczestniczki powinni poznać:

1. Jeśli nie masz pewności, z kim rozmawiasz, nie podawaj żadnych informacji na swój temat.

2. Nie zdradzaj innym swoich haseł. Układaj takie, które będą trudne do odgadnięcia (to nie może być Twoja data urodzenia ani imię!). Zamiast liter możesz wykorzystać cyfry, które są do nich podobne (I = 1, O = 0, A = 4 itp.). Hasło powinno zawierać nie mniej niż 8 znaków, w tym cyfry oraz wielkie litery. W różnych serwisach posługuj się różnymi hasłami.

3. Nie pozwalaj na zapamiętywanie przez przeglądarkę haseł do poczty elektronicznej i serwisów, z których korzystasz — w przeciwnym razie każda osoba pracująca na tym komputerze będzie mogła zalogować się na Twoje konto. Po skończonej pracy wyloguj się — inaczej ktoś może się pod Ciebie podszyć.

4. Jeśli korzystasz z serwisów społecznościowych, zadbaj o odpowiednie ustawienia prywatności. Im mniej informacji udostępniasz osobom postronnym, tym lepiej. Zastanów się, czy na pewno warto z tych serwisów korzystać. Pamiętaj, że zgodnie z regulaminem Facebooka możesz założyć tam konto dopiero po ukończeniu 13. roku życia.

5. Na forach dyskusyjnych czy blogach posługuj się nickiem (pseudonimem), a nie swoim imieniem i nazwiskiem. Unikaj publikowania informacji o sobie w sieci.

6. Nie korzystaj z możliwości automatycznego „oznaczania się” w miejscu pobytu. Geolokalizacja ma swoje zalety (np. można pochwalić się zwiedzaniem ciekawego miasta), ale i wady — jeżeli ktoś planuje złożenie bliskiej osobie niezapowiedzianej wizyty, przez przypadek może zepsuć efekt niespodzianki. Ponadto ujawnianie swojego miejsca pobytu umożliwia śledzenie, a niekiedy może być nawet niebezpieczne.

7. Zwracaj uwagę na komunikaty pojawiające się w trakcie ściągania gier i aplikacji na telefony komórkowe i smartfony. Możesz się z nich dowiedzieć, do jakich Twoich danych żąda dostępu pobierana usługa. Uważaj, na co wyrażasz zgodę.

8. W razie wątpliwości odnośnie do tego, jak w danej sytuacji postąpić, poproś o radę swoich rodziców lub innych dorosłych, którym ufasz.

Wiesława Kochan

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem!

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Izby Regionalnej w Antoniowie!

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej!
Copyright © 2013. Zespół Szkół w Antoniowie  Rights Reserved.