Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/libraries/joomla/application/application.php on line 481
ZS Antoniów - Aktualności
^Do góry

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Wyszukiwarka


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Menu:


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/modules/mod_menu/helper.php on line 85

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Bierzemy udział w projekcie


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Zaloguj się:


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/functions.php on line 202

Termin śródrocznego klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej - styczeń 2018

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej odbędzie się 15 stycznia 2018r. o godzinie 14.40. Spotkanie z rodzicami planowane jest w dniu 19 stycznia 2018r. o godz. 17.00.

Poniżej przypominam wybrane paragrafy statutu szkoły dotyczące klasyfikacji śródrocznej.

§ 70

1. Klasyfikacja śródroczna polega na:

- podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych;

- podsumowaniu zachowania ucznia;

- ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych;

- ustaleniu oceny śródrocznej zachowania;

z, tym że w klasach I-III w przypadku:

- obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

- dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjnąz tych zajęć.

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku do 15 stycznia.

3. Termin śródrocznego i rocznego zebrania klasyfikacyjnego  rady pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują wychowawcę uczniów danego oddziału na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej szkoły o przewidywanych śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych lub o nieklasyfikowaniu ucznia.

5. Najpóźniej na cztery tygodnie przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca w formie pisemnych zawiadomień przekazuje informacje rodzicom o przewidywanych ocenach.

6. Rodzice potwierdzają odbiór informacji własnoręcznym podpisem. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację. 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

§ 83

1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego oceniania zgodnie z obowiązującą skalą ocen, o której mowa w § 69 ust. 3.

2. Oceną wyjściową jest ocena poprawna.

3. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala biorąc pod uwagę:

- samoocenę ucznia – w oparciu o kartę samooceny;

- opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w szkole;

- opinię klasy.

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

- nieobecne godziny usprawiedliwione;

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

- dbałość o honor i tradycje szkoły;

- dbałość o piękno mowy ojczystej;

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

- okazywanie szacunku innym osobom.

Życzenia Świąteczne 2017

To był prawdziwy Weekend Cudów!!!

Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, nasze myśli kierują się w stronę naszych rodzin - bliskich i dalekich. Myślimy także o tych, którzy nie mogą tych świąt przeżywać radośnie z różnych powodów. Dlatego postanowiliśmy podarować cząstkę siebie i zgłosiliśmy się do udziału  w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Naszym zadaniem było przygotowanie  paczki świątecznej, w której miały się znaleźć  rzeczy, których najbardziej brakuje wybranej przez nas Rodzinie. Każdy z nas mógł się wykazać odrobiną dobroci i mieć swój wkład w to wielkie przedsięwzięcie. Tak też się stało.   Szkoła spisała się na 6! Wszystkie potrzebne rzeczy - znalazły się w paczce. Podczas kompletowania każdej paczki,  można było zauważyć także wielkie zaangażowanie emocjonalne dzieci i nauczycieli. W efekcie  nasze dary spakowaliśmy w 15 pięknych pudełek i w sobotę zawieźliśmy je do magazynu w Nisku. Po południu wolontariusze dostarczyli paczkę do wybranej przez nas rodziny.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tej akcji.

Mamy nadzieję, że Święta Bożego Narodzenia dla „Naszej” Rodziny będą radosne, a Nowy, 2018 rok - da nadzieję na lepsze jutro.

Anna Laskowska

 

Połączył nas łańcuch

15 grudnia gościliśmy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem. Podobnie jak w roku ubiegłym wykonywaliśmy łańcuch, który przyozdobi pomieszczenia domu. W prezencie otrzymaliśmy śliczny stroik świąteczny. Serdecznie dziękujemy za wspólną przygodę i życzymy pracownikom i uczestnikom: dużo zdrowia, wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy i uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
w Antoniowie

Mikołajki 2017

Jak co roku, 6 grudnia do grzecznych dzieci przychodzi Św. Mikołaj. Okazało się, ze wszyscy nasi uczniowie zasłużyli sobie na nagrodę. Dowodem są zdjęcia wykonane przez P. Dawida Wąsikowskiego. Serdecznie dziękujemy!!!


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem!

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Izby Regionalnej w Antoniowie!

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/grupaw/domains/antoniow.edu.pl/public_html/templates/dd_sosassy_19/html/modules.php on line 36
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej!
Copyright © 2013. Zespół Szkół w Antoniowie  Rights Reserved.