Spotkanie z rodzicami

Szanowni Państwo!

Zapraszam na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się w szkole, w dniu 15 maja o godz. 16.00. Początek w holu, następnie spotkania z wychowawcami w klasach.

Główne tematy to:
1) osiągnięcia uczniów w drugim półroczu roku szkolnego;
2) organizacja wycieczek szkolnych;
3) informacje dla rodziców na temat egzaminu ósmoklasisty;
4) sprawy bieżące.

Tadeusz Stopyra