Wakacje, wakacje!

   Nadeszły upragnione wakacje. Zanim udaliśmy się na wypoczynek, w ostatnim dniu roku szkolnego wszyscy spotkaliśmy się na uroczystej akademii. Podczas tej uroczystości Dyrektor wraz z wychowawcami wręczył uczniom świadectwa z wyróżnieniem i dyplomy, a rodzicom listy gratulacyjne, nastąpiło ślubowanie nowego składu Pocztu Sztandarowego i Flagowego, a także przedstawienie składu Samorządu Uczniowskiego na kolejny rok szkolny. Uczniowie klasy  ósmej, którzy po 9 latach opuszczają mury naszej szkoły zatańczyli z młodszymi koleżankami i kolegami poloneza i przedstawili humorystyczną scenkę z życia szkoły. Pamiątkowe wyróżnienia dla absolwentów wręczyli uczniowie klasy siódmej.

  Tego dnia pożegnaliśmy również p. Dorotę Fietko, p. Barbarę Kozdronkieiwcz, które odchodzą na zasłużoną emeryturę oraz p. Ewę Skrzypacz, która zmienia miejsce pracy.

   Absolwentom życzymy dostania się do wymarzonych szkół. Żegnającym się z nami koleżankom życzymy sukcesów w dalszym życiu i wszystkim udanych wakacji!

NAUKOBUS Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zaparkował w Antoniowie

14 czerwca do naszej szkoły zawitał  Naukobus z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wraz z sympatycznymi edukatorami: Anią, Kubą i Kacprem. Przywiózł mobilną, interaktywną ekspozycję pod nazwą „Eksperymentuj!”. Przez dwa dni można było nieodpłatnie zwiedzać 15 różnych eksponatów i  samodzielnie eksperymentować. W niesamowitych zajęciach udział wzięło blisko 250 osób!

   W dniach od 14 do 16 czerwca 2023r. gościliśmy u siebie Naukobus z Centrum Nauki Kopernik. Eksponaty zostały rozlokowane w sali gimnastycznej. Pan dyrektor Tadeusz Stopyra, pan Janusz Wrona, pan Grzegorz Dudziński, pan Mariusz Kosiński, pan Radosław Dyl, pan Tomasz Chyła i pan Maciej Stopyra pomagali w rozpakowywaniu i ustawianiu eksponatów. Od rana następnego dnia wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli zwiedzać i samodzielnie eksperymentować. Wystawa została przez nich odebrana z wielkim zainteresowaniem, bo mogli dotknąć każdego eksponatu oraz przeprowadzić samodzielnie doświadczenie. Starsi uczniowie czytali z uwagą instrukcje, młodsi korzystali z pomocy edukatorów i nauczycieli. Edukatorzy pomagali zrozumieć zasady działania poszczególnych eksponatów i przybliżali  prezentowane zjawiska naukowe. Największe zainteresowanie u najmłodszych wzbudzały: „Człowiek- układanka” – wielką frajdę sprawiało im uzupełnianie ludzkiego ciała o brakujące elementy oraz „Kula plazmowa”, ponieważ niewielkie wyładowania elektrostatyczne wywoływały u nich ciekawość i radość. U starszych uczniów a także dorosłych wielką popularnością cieszyły się: „Łamigłówki” i „Wirujące krzesło”- należało przy nich popisać się niezwykłym intelektem (logicznym i matematycznym), a wirujące krzesło wywoływało u nich zaskoczenie z powodu niespodziewanych zmian kierunku ruchu.

   Podczas wystawy uczniowie poznali wiele zjawisk i praw fizycznych, były to m.in.: zasady zachowania energii i pędu; twierdzenie Pitagorasa; elementy anatomii człowieka; zagadnienia z elektrostatyki; wpływ przyśpieszania ziemskiego na ruch ciał; prędkość rozchodzenia się światła i dźwięku oraz powstawanie ruchomego obrazu. Dzięki wizycie Naukobusa młodzież mogła między innymi poznać, jak działa kula plazmowa i na jakiej zasadzie powstaje film, sprawdzić szybkość reakcji i swoją pamięć krótkotrwałą. Uczniowie mogli dowiedzieć się również, dlaczego człowiek posługuję się szyframi, dlaczego kule na zjeżdżalni poruszają się z różną szybkością, który walec i dlaczego jako pierwszy stacza się z pochylni, dlaczego zasada zachowania momentu pędu jest zasadą przyrody, która obowiązuje zawsze i wszędzie, a także, gdzie w organizmie człowieka znajdują się poszczególne narządy.

  Zaprosiliśmy do wzięcia udziału w tej edukacyjnej akcji wszystkich zainteresowanych nauką i eksperymentowaniem. Odwiedzili nas  uczniowie Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Chwałowicach, pan wójt Jan Pyrkosz oraz pani Joanna Dudzińska z Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem, a także członkowie Dziennego Domu Senior + w Pniowie oraz wszyscy zainteresowani nauką.  To inicjatywa jakiej do tej pory nie było. Cieszymy się bardzo, że udało się zrealizować takie właśnie wydarzenie, które promuje naukę, pokazuje różne możliwości rozwoju oraz udowadnia, że nauka zachwyca, budzi ciekawość, bawi i wciąga. 

   Dla uczniów i nauczycieli i wszystkich, którzy odwiedzili wystawę został przygotowany także „Poradnik młodego naukowca” – propozycje doświadczeń, które mogą tam znaleźć i samodzielnie przeprowadzić w domu, pozwalają dłużej cieszyć się kontaktem z nauką w mniej poważnej formie.

   Przyjazd Naukobusa był realizowany w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki.

   Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za możliwość zorganizowania wystawy w naszej szkole.

koordynator – Wiesława Kochan

Jesteśmy w MegaMisji

 

   Miło nam poinformować, że nasza szkoła znalazła się wśród 140 zwycięskich szkół, które zakwalifikowały się do projektu edukacyjnego MegaMisja.  MegaMisja to nieodpłatny ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych. Podczas zajęć uczniowie przy pomocy nauczycieli będą rozwijać kompetencje medialne, cyfrowe i informacyjne. Najmłodsi uczniowie z klas 2 i 3 będą uczestniczyć  w cyklu zajęć, które mają formę fabularnej bajki. Przez zabawę będą uczyć się:

  • jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii;
  • jak weryfikować źródła informacji;
  • jak chronić swoją prywatność;
  • jak przestrzegać praw autorskich;
  • jak tworzyć i prezentować własne dzieła.

   

   Dzieci, pracując w grupie, podejmują kolejne zadania w MegaMisji, zdobywają punkty i nagrody pomocne w realizacji zajęć, w tym: sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne, i inne atrakcyjne rzeczy, które wzbogacą wyposażenie placówki.

Zgłaszamy się do MegaMisji

Projekt MegaMisja będzie realizowany w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2023/24.

Więcej o programie na stronie https://megamisja.pl/

Wiesława Kochan

Charytatywny koniec roku szkolnego

   Jeszcze nie jesteśmy na wakacjach, jeszcze działamy! W ostatnim tygodniu roku szkolnego zorganizowaliśmy wyjazd do Stalowej Woli do schroniska dla psów „Psia Przystań” oraz schroniska dla kotów „Kocia Wyspa”. Celem naszego wyjazdu było dostarczenie karmy i innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt które tam przebywają.

   W schroniskach zobaczyliśmy zwierzęta porzucone przez człowieka, zwierzęta, nad którymi znęcali się ludzie, a przede wszystkim zwierzęta, które potrzebują kontaktu z ludźmi. Dowiedzieliśmy się także, jak wielkie są potrzeby takich miejsc i jak ogromną rolę spełniają w nich wolontariusze. Zbiórka produktów  dla stalowowolskich schronisk dla zwierząt w naszej szkole odbywała się po raz trzeci i zapewne nie ostatni. o czym świadczyła ilość  zebranych produktów.

   Przy okazji wyjazdu odwieźliśmy  kolejną „porcję” zakrętek do  serduszka przed budynkiem Starostwa powiatowego w Stalowej Woli. Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie  przeznaczony na ratowanie zdrowia chorym dzieciom.

   Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój wkład w zbiórki!

Pierwsza pomoc – czyli co zrobić, gdy coś się stanie?

„Każda osoba, która „…zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”.

(Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym)

2 czerwca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niecodziennych zajęciach. Uczniowie klasy ósmej przygotowali pokaz na temat: „Zasady udzielania pierwszej pomocy”. W pokazie przygotowanym głównie dla uczniów klasy czwartej, uczestniczyli wszyscy. Ósmoklasiści pokazali, jak należy zachować się w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach. Zaprezentowali, w jaki sposób ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Wyjaśnili i pokazali jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Pokazali również, jak powinna być wyposażona apteczka pierwszej pomocy.

Choć ćwiczenia nie są w stanie ukazać realizmu przywoływanych sytuacji, dają jednak szansę na takie opanowanie sposobów postępowania, które w znacznym stopniu pomoże pokonać stres i strach, a tym samym ofiarować drugiemu człowiekowi najcenniejszy dar – szansę na życie i zdrowie.

Tekst: Wiesława Kochan  Zdjęcia: Janusz Wrona, Wiesława Kochan

Czytanie jest SUPER!!!

   Czytanie książek już od najmłodszych lat wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Czytając przenosimy się do innego, magicznego świata, w którym wszystko jest możliwe. Jedne z książek opisują ciekawe przygody, inne zostały napisane z myślą o dzieciach. W atlasach i książkach geograficznych znajdziemy mapy i informacje o najciekawszych miejscach na świecie.… Można by tak wymieniać i wymieniać…

   Uczniowie kl. II w bieżącym roku kontynuowali realizację projektu edukacyjnego pod hasłem „Z książką za pan brat”. Jednym z głównych zadań było wdrożenie dzieci do systematycznego odwiedzania biblioteki, wypożyczania i czytania książek. Przygotowany projekt edukacyjny składał się z cyklu powiązanych ze sobą zadań, realizowanych w godzinach zajęć rozwijających.

 Podsumowaniem działań w zakresie innowacji był udział uczniów w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, zorganizowanie spotkania z twórczością  J. Brzechwy dla uczniów z klasy 0, oraz prezentacja dzienniczków lektur, które uczniowie tworzyli podczas zajęć.

   Dzieci z naszej klasy do czytania nie trzeba zachęcać! Czytamy, bo lubimy!!!

Nauka i zabawa……

   W dniu 13 czerwca uczniowie z klas I-IV  pod opieką  wychowawczyń: B. Żmuda, D. Fietko, J.Kozłowskiej i E.Skrzypacz wybrali się na wycieczkę do Rzeszowa. Celem naszej podróży była wizyta w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce.

   Jest to ośrodek popularyzujący naukę. Uczniowie zwiedzali strefę ekspozycji wewnętrznej związaną między innymi z lotnictwem, kosmonautyką, informatyką, telekomunikacją oraz jakością życia. Mogli do woli eksperymentować, testować i doświadczać, mając do dyspozycji prawie 200 interaktywnych eksponatów. Nie zabrakło również stref relaksu, czyli miejsca na odpoczynek, wyciszenie i zebranie myśli.

   Kolejnym punktem naszej wycieczki był Teatr Maska i spektakl pt.  „Księga dżungli”.  Prawdziwa scena, oprawa muzyczna oraz ciekawe kostiumy przyciągnęły uwagę uczniów i wywołały na ich twarzach prawdziwy zachwyt. Dzieci oglądając spektakl doświadczyły wielu przeżyć i z ogromnym zainteresowaniem śledziły losy bohaterów.

   Po spektaklu czekał na nas smaczny obiad.

   Wyjazd był dla uczniów niesamowitą przygodą, połączeniem rozrywki z nauką.

 Serdecznie dziękujemy GKRPA  w Radomyślu n/S za sfinansowanie naszego wyjazdu.

Pokazy z fizyki i wizyta w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”

 „Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem.”

Konfucjusz

   31 maja 2023 r. uczniowie  klasy szóstej, siódmej i ósmej naszej szkoły wzięli udział w tegorocznych pokazach z fizyki. Atrakcyjne, zapierające dech w piersiach demonstracje wybranych praw i zjawisk fizycznych realizowane przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej pozwoliły przybliżyć uczniom te obszary wiedzy, z których zrozumieniem na co dzień mają na ogół duże problemy.

   Wcześniej uczniowie odwiedzili Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz”.

   Uczniowie zwiedzili ekspozycję PCN, m.in. ponad 200 interaktywnych eksponatów rozlokowanych na trzech poziomach. Na parterze podziwiali i indywidualnie testowali wystawę dotyczącą lotnictwa. Na pierwszym i drugim piętrze oglądali eksponaty dotyczące przyrody i biologii, które mają na celu rozbudzać ciekawość i zainteresowania młodych ludzi naukami przyrodniczymi, ścisłymi i technicznymi, promować twórcze myślenie i kreatywność.

Wiesława Kochan

Wycieczka Wrocław – góry stołowe

Poznaj-Polske-logotyp-Copy

„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują czytają tylko jedną stronę”                                                                                                                          św. Augustyn

   Uczniowie najstarszych klas naszej szkoły postanowili  przerzucić kilka stron tej książki i udali się na odkrywanie najpiękniejszych zakątków województwa dolnośląskiego. Zbyt duża odległość Wrocławia, Gór Stołowych i Kotliny Kłodzkiej sprawia, że rejon ten jest mało popularny na wyjazdy rodzinne. 3- dniowa wycieczka odbyła się w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie  w kwocie 15 000 zł a  w ramach wyjazd należało odwiedzić 6 punktów edukacyjnych o szczególnej wartości, które znajdują się na ministerialnej liście. Tak duże dofinansowanie pozwoliło nam odkryć bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe Dolnego Śląska.

Naszą przygodę rozpoczęliśmy 5 czerwca od Zwiedzania Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Tam poznaliśmy historię papieru, proces jego produkcji, a podczas warsztatów każdy z nas mógł samodzielnie wyczerpać swoją kartkę. Kolejnym  punktem zwiedzania tego dnia była Kopalnia Złota w Złotym Stoku, gdzie podczas wędrówki ręcznie wydrążonymi korytarzami poznaliśmy tajemnice ukryte głęboko pod ziemią, narzędzia górnicze, historię górnictwa, zobaczyliśmy jedyny w Polsce podziemny wodospad i na koniec przejechaliśmy pomarańczowym podziemnym tramwajem.    6 czerwca to obcowanie z naturą w Parku Narodowym Gór Stołowych. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wyjątkowego miejsca jakim jest rezerwat przyrody Błędne Skały. Błędne, bo rzeczywiście można pobłądzić w Skalnym Labiryncie pełnym głębokich szczelin, korytarzy, grzybów i blokowisk skalnych. Przejście tej trasy wymaga niekiedy pomysłowości i przybrania odpowiedniej pozycji ciała. Tego samego dnia po pokonaniu ponad 700 schodów dotarliśmy na Szczeliniec Wielki – najwyższy szczyt Gór Stołowych. Góry Stołowe to magiczna kraina zaklęta w skałach, które przybierają niezwykłe kształty i formy. Można tu odnaleźć skały przypominające zwierzęta (Wielbłąd, Małpolud, Kwoka, Słoń), okazałe i głębokie szczeliny (Piekiełko) oraz fantastyczne punkty widokowe. 7 czerwca, w drodze powrotnej do domu  zatrzymaliśmy się we Wrocławiu. Pierwszym punktem zwiedzania była Panorama Racławicka znajdująca się Oddziale Muzeum Narodowego. Bezcenne płótno  autorstwa Wojciecha Kossaka i Jana Styki o wymiarach 15m x114m  przedstawia zwycięską bitwę polaków z Rosjanami pod Racławicami. Specjalna perspektywa, owalny kształt i odpowiednie oświetlenie przeniosły nas w inną rzeczywistość i inny czas. Kolejny punkt wycieczki to zwiedzanie z przewodnikiem Historycznego Centrum Wrocławia i niezwykle ciekawy spacer przez most na Odrze do  najstarszej części miasta – Ostrowa Tumskiego, gdzie poznaliśmy historię, legendy i zabytki tej części Wrocławia. Następnie spacer po rynku, i tropienie słynnych wrocławskich krasnali. Ostatnim punktem zwiedzania we Wrocławiu było ZOO. Największe wrażenie na nas zrobiło Afrykarium – część ogrodu zoologicznego poświęcona faunie i florze Afryki. W oceanarium nad naszymi głowami przepływały kolorowe ryby, pokaźnych rozmiarów rekiny i płaszczki. Mieliśmy okazję zobaczyć karmienie fok i poczuć klimat panujący w afrykańskiej dżungli.

Podczas wyjazdu naszą bazą noclegową i żywieniową było urocze miejsce – gospodarstwo agroturystyczne „Zającówka” w Paszkowie, gdzie spożywaliśmy pyszne posiłki, i odpoczywaliśmy w komfortowych warunkach w otoczeniu łąk i lasów. Miłym akcentem tego wyjazdy były pochwały, jakie nasi uczniowie otrzymywali  za spokój i porządek  w miejscu noclegu i w busie, za słuchanie pilota wycieczki i przewodników, za odpowiednie zorganizowanie i zachowanie w muzeum oraz  podczas warsztatów.

Podróże kształcą i oprócz  realizacji ramowego programu każdy wyjazd wnosi w nasze życie nowe doświadczenia. Uczymy się  wtedy spędzać czas wolny, integrować się z grupą,  pomagać sobie nawzajem, utrzymywać czystość w swoim otoczeniu czy właściwie gospodarować swoimi pieniędzmi.

Bogaty i ciekawy program zwiedzania, atrakcyjna cena wyjazdu, wspaniała pogoda i doborowe towarzystwo sprawiły, że wyjazd pozostanie długo w naszych wspomnieniach.

 

XLIV Wojewódzki Finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

    25 maja 2023 roku w Pustkowie-Osiedlu odbył się XLIV Wojewódzki Finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Osiemnaście czteroosobowych zespołów z województwa podkarpackiego zgromadziło się, aby rywalizować w czterech różnorodnych konkurencjach, testując swoją wiedzę, umiejętności i zdolności związane z bezpieczeństwem na drodze.

   Drużyna z Antoniowa w składzie: Zuzanna Kiełbasa, Julia Kosińska, Piotr Olech i Filip Kiełbasa, reprezentowała powiat stalowowolski.

   O godzinie 9:00 na Hali Sportowej Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu rozpoczął się test wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Test składał się z 35 pytań, które sprawdzały wiedzę uczestników w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po zakończeniu testu, nastąpiło oficjalne otwarcie turnieju. Następnie nadszedł czas na emocjonującą sportową rywalizację.  Przejazd przez wyboje, pochylnie, rynnę, slalom z pachołkami oraz precyzyjne manewry wymagały od zawodników zręczności, umiejętności utrzymania równowagi i przewidywania sytuacji na drodze, a każdy błąd lub nieprawidłowe wykonanie przeszkody wiązało się z otrzymaniem punktów karnych. Na miasteczku ruchu drogowego każdy uczestnik musiał wykazać się znajomością przepisów drogowych i umiejętnością bezpiecznego poruszania się po drodze. Znaki pionowe i poziome, zmiana pasa ruchu, odpowiednie sygnalizowanie manewrów – to wszystko było oceniane przez policjantów z Ruchu Drogowego, którzy pełnili rolę sędziów w tej konkurencji. Ostatnią konkurencją była symulacja wypadku rowerowego oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu. 

   Po zakończeniu wszystkich konkurencji i podsumowaniu punktów ogłoszono wyniki. Nasza drużyna zajęła IX miejsce. Warto podkreślić, że po napisaniu testów uczniowie uzyskali IV miejsce. W konkurencji pierwszej pomocy – III miejsce. Miasteczko ruchu drogowego pokonali prawie bezbłędnie. Niestety, największą trudność sprawił im tor przeszkód, gdzie każde podparcie się nogą lub potrącenie przeszkody to punkty karne. Jak wyglądały turniejowe zmagania, można zobaczyć w relacji filmowej Debica.tv 

   Zuzanna, Julka, Piotrek i Filip – to drużyna, która również rok temu dotarła do wojewódzkiego finału Turnieju BRD. Gratulujemy uczniom wiedzy i umiejętności i życzymy sukcesów w kolejnych latach.

   Szczegółowe informacje oraz zdjęcia z ubiegłorocznych i tegorocznych etapów: https://padlet.com/innowacja2023/og-lnopolski-turniej-bezpiecze-stwa-w-ruchu-drogowym-g4b0t3dk7t6998sd0