Klasa z drewna w Antoniowie

W lipcu br. Lasy Państwowe ogłosiły konkurs dla szkół, którego celem jest informowanie społeczeństwa o działaniach Lasów Państwowych poprzez organizację przy szkołach altan, miejsc, w których uczniowie i odwiedzający goście mogliby spędzić czas w miłej atmosferze, na świeżym powietrzu. Nasza szkoła jako jedna ze 106 w kraju i 11 w województwie podkarpackim zakwalifikowała się do realizacji tego projektu. Planowaną kwotę ok. 60000,00zł planujemy przeznaczyć na budowę altany i postawienie 6 tablic tematycznych, informujących o lasach, przemyśle drzewnym, zasadach bezpiecznego poruszania się po lasach, faunie i florze.

Chociaż do zakończenia prac jeszcze trochę czasu zostało, już teraz pragnę podziękować wszystkim osobom, które wsparły starania szkoły o przyznanie funduszy na zbudowanie antoniowskiej „Klasy z drewna”. Panu Marcinowi Warchołowi – Posłowi na Sejm RP, Panu Mirosławowi Machowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gościeradów, Panu Janowi Pyrkoszowi – Wójtowi Gminy Radomyśl nad Sanem oraz nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się w ten projekt jeszcze w czasie wakacji.

W piątek 29 września  odwiedził naszą szkołę Pan Marcin Warchoł – Poseł na Sejm RP, który wziął udział w lekcji Wiedzy o społeczeństwie w klasie ósmej oraz przekazał symboliczny czek na kwotę 60 000,00 zł na budowę altany.

Pan poseł złożył także wiązankę kwiatów pod pomnikiem patrona szkoły oraz wpisał się do Księgi Pamiątkowej i odwiedził teren, na którym ma powstać altana.

O tym wydarzeniu informowały media: FB Nadleśnictwa Gościeradów i Tygodnik SZTAFETA.

Cieszymy się, że mamy możliwość coraz lepszego realizowania zadań ekologicznych w naszej szkole, które są wpisane w misję naszego działania i obok Klimatycznego Zakątka, przygotowanego ostatnio przez Panią Wiesławę Kochan, będą wspaniałą wizytówką naszej szkoły.

Gm. Radomyśl nad Sanem. Klasa z drewna w Antoniowie

Zdjęcia udostępniło Nadleśnictwo Gościeradów