MegaMisja, czyli cyfrowa edukacja w szkole

Innowacja Pedagogiczna  –  Rok szkolny 2023/24.

MegaMisja, czyli cyfrowa edukacja w szkole
Szkolny koordynator: Wiesława Kochan

Nauczyciel/wychowawca: Anna Czuj

Adresaci: Uczniowie klasy drugiej i trzeciej

   Ogólnopolski Program Edukacyjny MegaMisja realizowany jest pod patronatem Fundacji Orange. Od września 2023r. brali w nim udział uczniowie klasy II i III naszej szkoły, a dostali się w wyniku rekrutacji, jako jedna ze 140 szkół z całej Polski. Program dotyczył edukacji medialnej i cyfrowej. Podczas zajęć MegaMisji dzieci zdobywały ważne w cyfrowym świecie kompetencje, jak kreatywnie korzystać z nowych technologii, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć w sieci wiarygodne informacje, jakie treści publikować. Dowiedziały się jak unikać niebezpieczeństw i chronić swoją prywatność w sieci. Zdobyły także umiejętności praktyczne, m.in. tworząc i obrabiając proste grafiki, dźwięki, filmy. Wszystko w formie zabawy w cyfrowym laboratorium. Wykonując kolejne zadania dzieci pomagały bohaterom historii sprawnie poruszać się wśród cyfrowych wynalazków i chronić je przed figlami Psotnika. Program obejmował 10-miesięczny cykl zajęć i został zrealizowany w ramach lekcji informatyki w klasach drugiej i trzeciej oraz w ramach zajęć rozwijających kreatywność w klasie trzeciej. Zajęcia odbywały się 1 lub 2 razy w tygodniu w oparciu o scenariusze i materiały na platformie Fundacji Orange. Przeprowadzenie zajęć wymagało od prowadzącego co najmniej 1 godzinnego przygotowania.

W roku szkolnym 2023/24  zostało przeprowadzonych 35 zajęć w następujących obszarach:

 1. Korzystanie z informacji.
 2. Dziecko w środowisku medialnym.
 3. Język mediów.
 4. Prawo
 5. Kreatywne korzystanie z mediów.
 6. Edukacja proekologiczna.
 7. Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach
 8. Etyka i wartości w komunikacji i mediach
 9. Ekonomiczne aspekty działania mediów
 10. Kompetencje cyfrowe
 11. Mobilne bezpieczeństwo
 12. Programowanie

   Po każdych zrealizowanych zajęciach nauczyciele prowadzący umieszczali relację na platformie MegaMisji. Za aktywność w ramach programu uczniowie zdobywali punkty i nagrody pomocne w realizacji zajęć. Nasza drużyna otrzymała następujące nagrody: Pakiet powitalny, 2 tablety, kreatywne zestawy plastyczne, zabawki edukacyjne i audiobooki oraz książki i gry planszowe. Przez cały czas uczniowie zdobywali sprawności w postaci naklejek do swoich albumów MegaMisji, a na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa.
   Dla wszystkich była to niezapomniana przygoda i ogromne przeżycia, szczególnie wtedy, gdy przychodziły nagrody niespodzianki.

EKOSzkoła 2024

Miejsce wdrożenia innowacji pedagogicznej –Publiczna Szkoła Podstawowa         im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie,

Rodzaj innowacji: metodyczno-organizacyjna.                                                                      Czas trwania innowacji: wrzesień 2023 – czerwiec 2024.                                         Szkolny koordynator projektu: Wiesława Kochan.                                                 Realizacja projektu: nauczyciele PSP w Antoniowie                                               Adresaci: Uczniowie klas 0 – 8 PSP w Antoniowie

Po raz trzeci nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie EkoSzkola. Koordynatorem projektu jest  Pani Joanna Gadomska. (http://biologiazblondynka.blogspot.com/2023/08/ekoszkoa-2024.html) Honorowy patronat  nad projektem objęły: Ministerstwo Klimatu i   Środowiska, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu, Lasy Państwowe, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Głos Nauczycielski

EkoSzkoła to ogólnopolski roczny projekt edukacyjny kształtujący postawy proekologiczne. Nauczyciele wraz z uczniami realizują działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Opis każdego zrealizowanego zadania umieszczają na stronie internetowej szkoły. W roku szkolnym 2023/24 realizowana była IV edycja projektu EkoSzkoła 2024.

Nasza szkoła uzyskała tytuł EKOSZKOŁA 2024, nauczyciele realizujący zadania uzyskali tytuł Promotor Ekologii 2024 a uczniowie pamiątkowe dyplomy.

EKORAPORT I DYPLOMY