„Do Hymnu!” – uczniowie zaśpiewali całym sercem

Nasza szkoła, jako jedna z 300 szkół w całej Polsce, została wybrana do udziału w konkursie „Do Hymnu!” – zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W miniony piątek niemal wszyscy nasi uczniowie zaprezentowali się przed jury konkursowym, które odwiedziło naszą szkołę. Cały występ był nagrywany. Uczniowie zaśpiewali całym sercem.

Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie, przez co najmniej połowę uczniów szkoły, Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. Oprócz Mazurka Dąbrowskiego zaśpiewaliśmy także Rotę oraz pieśń pt. Boże, coś Polskę.

Na zakończenie, za udział w konkursie, jury wręczyło na ręce pana dyrektora pamiątkowy dyplom dla szkoły. Dyplom otrzymał również każdy z uczestników. Dodatkowo uczniowie otrzymali książeczki „Małe księgi patrioty” – promujące polską kulturę.

Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali na okoliczność występu piękne biało-czerwone kotyliony, które zdobiły ich odświętne stroje.

M. Pater-Łosek