Dzień Edukacji Narodowej

„Jakże nie pisać wierszy,
jakże nie płonąć w podzięce,
za dar najpiękniejszy, za Serce”

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji 15 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli zaproszeni goście: wójt gminy – p. Jan Pyrkosz, inspektor do spraw oświaty – p. Joanna Dudzińska, wizytator – p. Anna Niezabitowska, emeryci, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie.

W części oficjalnej głos zabrał dyrektor szkoły – p. Tadeusz Stopyra, który złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi.

Życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy złożył także pracownikom szkoły wójt gminy. Za zasługi na rzecz szkoły, p. Jan Pyrkosz wręczył dyrektorowi – Nagrodę Wójta.

Uczniowie klasy III gimnazjum, pod kierunkiem wychowawcy, przygotowali część artystyczną, w której zaprezentowali swoje talenty aktorskie i wokalne. W wykonaniu piosenek pomogły im koleżanki z klasy VIII. Swoim śpiewem uświetnili uroczystość uczniowie z klasy IV oraz VII. Niezapomniane wrażenie wywarł walc w wykonaniu uczniów klas VIII i III gimnazjum. W przygotowanie układu tanecznego zaangażowani byli: p. Barbara Żmuda, p. Agnieszka Czuj oraz p. Janusz Wrona.

W ogólnoszkolnym plebiscycie na najsympatyczniejszego nauczyciela szkoły zwyciężył ks. Marek Mazur, który otrzymał dyplom od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Na zakończenie zaproszonym gościom wręczono symbolicznie kwiaty. Jak co roku, wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie przybyłych na uroczystość gości.

Tekst: Danuta Rolek
Zdjęcia: M. Pater-Łosek