Egzamin na kartę rowerową.

W poniedziałek 18 czerwca 2018r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Umiejętności bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym sprawdzili p. Wiesława Kochan i p.  Anna Laskowska oraz  posterunkowy Marcin Nogalski z Posterunku Policji w Radomyślu nad Sanem. Warunkiem do przystąpienia do egzaminu praktycznego było wcześniejsze pozytywne zaliczenie testów wiedzy z zakresu ruchu drogowego oraz pierwszeństwa na skrzyżowaniach.

Egzamin składał się z dwóch części:

a) teoretycznej – Sprawdzenie wiadomości odbywało się w formie pisemnej i polegało na rozwiązaniu testu. Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Egzamin teoretyczny odbył się w dniach: 24.05.18, 07.06.18, 11.06.18, 14.06.18.

b) praktycznej – dotyczącej obsługi technicznej roweru oraz sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego było pozytywne zaliczenie testu z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego. Test zawierał 20 pytań jednokrotnego wyboru, na które trzeba było uzyskać min. 80% poprawnych odpowiedzi. Część teoretyczną zaliczyło 5 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu praktycznego. Kartę rowerową uzyskało 4 uczniów klasy IV i jedna uczennica klasy V.

Wszystkim uczniom gratulujemy pozytywnego wyniku i życzymy bezpiecznego  poruszania się po drogach.

Tekst i zdjęcia: Wiesława Kochan