EKO – SZKOŁA 2021

Z dumą informujemy, że nasza szkoła  uzyskała ogólnopolski tytuł    „EKO-SZKOŁA 2021” 

„EKO – SZKOŁA” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli  i placówek edukacyjnych.

Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA”  to:

Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;

Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;

Poszerzanie wiedzy uczniów o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;

Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;

Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie;

Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną     (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;

Idea projektu opiera się na promowaniu postaw proekologicznych, dlatego też zadania projektowe polegały na zorganizowaniu przez nauczyciela i jego uczniowską grupę/klasę projektową, kilkunastu przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły, skierowanych dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Placówki, które spełniły wszystkie wymagania formalne (192 szkoły na 336) angażując się bardzo we wszystkie zaplanowane ekologiczne działania uzyskały ogólnopolski tytuł „EKO-SZKOŁA 2021” a nauczyciel, szkolny koordynator wszystkich działań otrzymał tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2021”. Podejmowane przez cały rok szkolny eko – starania pozwoliły nam uzyskać ten niezwykły tytuł. Informacje o projekcie dostępne w kolekcji (link poniżej): 

II edycja ogólnopolskiego projektu Eko – Szkoła 2021

Serdecznie dziękuję Wam Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele za wspieranie podejmowanych przez szkołę akcji.

Bez  Was  na pewno by się nie udało!

DZIĘKUJĘ!

Zapraszam do zapoznania się z raportem z Eko-szkoły (link poniżej):

Prezentacja Eko-Raport 2021

Wiesława Kochan