EKOSzkoła 2024

Miejsce wdrożenia innowacji pedagogicznej –Publiczna Szkoła Podstawowa         im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie,

Rodzaj innowacji: metodyczno-organizacyjna.                                                                      Czas trwania innowacji: wrzesień 2023 – czerwiec 2024.                                         Szkolny koordynator projektu: Wiesława Kochan.                                                 Realizacja projektu: nauczyciele PSP w Antoniowie                                               Adresaci: Uczniowie klas 0 – 8 PSP w Antoniowie

Po raz trzeci nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie EkoSzkola. Koordynatorem projektu jest  Pani Joanna Gadomska. (http://biologiazblondynka.blogspot.com/2023/08/ekoszkoa-2024.html) Honorowy patronat  nad projektem objęły: Ministerstwo Klimatu i   Środowiska, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu, Lasy Państwowe, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Głos Nauczycielski

EkoSzkoła to ogólnopolski roczny projekt edukacyjny kształtujący postawy proekologiczne. Nauczyciele wraz z uczniami realizują działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Opis każdego zrealizowanego zadania umieszczają na stronie internetowej szkoły. W roku szkolnym 2023/24 realizowana była IV edycja projektu EkoSzkoła 2024.

Nasza szkoła uzyskała tytuł EKOSZKOŁA 2024, nauczyciele realizujący zadania uzyskali tytuł Promotor Ekologii 2024 a uczniowie pamiątkowe dyplomy.

EKORAPORT I DYPLOMY