Informacja dla ósmoklasistów

Na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się zadania powtórkowe przed egzaminem. Polecam korzystanie z tej pomocy.

Dokładny adres: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Są tam umieszczone zarówno zadania z języka polskiego jak i matematyki oraz języka angielskiego + plik dźwiękowy.

Pokazujcie wyniki swojej pracy nauczycielom, na przykład korzystając z FB lub poczty elektronicznej. Można też korzystać z dziennika elektronicznego. Ja mam ustalone z klasą 5 przesyłanie zdjęć mms-em, ale uczę tylko w jednej klasie.

Nie marnujcie tego czasu. Jest duża szansa, że podobne zadania będą na egzaminie.

Życzę spokojnej pracy

Tadeusz Stopyra