Informacja dla rodziców dzieci klas 0-3 i klasy 8

Szanowni Państwo!

Od dnia 25 maja szkoła stopniowo będzie umożliwiała dzieciom udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i konsultacjach oraz zajęciach rewalidacyjnych.

Poniżej zamieszczam linki do rekomendacji zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Proszę o zapoznanie się z nimi oraz informację na dzienniku elektronicznym, czy zgadzacie się Państwo na udział dzieci w tych zajęciach.

Jednocześnie informuję, że nie planuję w tym czasie realizacji zajęć dydaktycznych oraz podstawy programowej. Te zajęcia nauczyciele nadal będą realizowali zdalnie. Jednak, jeśli do szkoły będzie przychodziła większość uczniów danej klasy, rozważę możliwość realizacji zajęć dydaktycznych dla danej klasy w szkole.

Niezmiennie najważniejsze dla nas jest w tym momencie bezpieczeństwo dzieci i kadry.

Liczę na zrozumienie i informację zwrotną, przesłaną w dzienniku elektronicznym, dotyczącą udziału uczniów klas 0-3 i 8 w proponowanych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

Tadeusz Stopyra

Rekomendacje_GIS_–_zajęcia_rewalidacyjne

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkól_–_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole

WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów