Informacja o pracy oddziału przedszkolnego od 6 maja 2020r.

Szanowni Państwo!

W związku z informacją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą otwarcia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, informuję, że organ prowadzący nie planuje otwarcia szkół od dnia 6 maja 2020r.

Jeżeli istnieje konieczność objęcia dziecka opieką w oddziale przedszkolnym naszej szkoły, rodzic lub opiekun dziecka powinien zgłosić taką potrzebę dyrektorowi szkoły (najlepiej przez dziennik elektroniczny).

Po otrzymaniu informacji, dyrektor wspólnie z organem prowadzącym rozważy ponownie kwestię wprowadzenia zajęć opiekuńczych dla dzieci.

Życzę spokoju i zdrowia.
Tadeusz Stopyra