INFORMACJA RADY RODZICÓW

Zebranie rad klasowych odbędzie się w szkole w środę 09 stycznia 2019r. o godz. 1800.

Omówione będą sprawy organizacyjne dotyczące Zabawy Choinkowej i informacja o wpłatach na Radę Rodziców.