„INNEJ TAKIEJ ZIEMI W ŚWIECIE NIE MA…”

22 kwietnia każdego roku setki milionów ludzi na całym świecie świętuje Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania czy wieku. Często fascynujemy się cudami świata, niezwykłymi krajobrazami w innych krajach, a nie dostrzegamy piękna naszej rodzimej przyrody, obojętnie przechodzimy obok zachwycających pejzaży w naszych okolicach..

Święta majowe – to dni, kiedy bardzo często słyszymy słowo „ojczyzna”.

1 maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, obchodzony w Polsce od 1950 roku. 1 maja przypada również 15 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest jednym z najmłodszych świąt państwowych.

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja. – 3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie.

Ojczyzna to nie tylko kraj, którego obywatelami jesteśmy, nie tylko państwo, w którym mieszkamy. Na co dzień żyjemy w naszej małej ojczyźnie – w miejscu, gdzie się urodziliśmy i wzrastamy.

29 kwietnia, uczniowie klasy IV, V i VI, przedstawili część artystyczną, w której słowami poetów, przypomnieli o tych ważnych wydarzeniach dla każdego Polaka oraz o tym, jak w dzisiejszych czasach być patriotą. Wszyscy powinni dbać o  ojczyznę, starać się, aby ludzie w naszym kraju byli szczęśliwi, by szanowali symbole narodowe oraz dbali o przyrodę, która jest naszym wspólnym dobrem.

Zatem dbajmy o naszą piękną okolicę, weźmy w swoje ręce odpowiedzialność za kształt i losy naszej małej ojczyzny. Nie wstydźmy się jej, lecz bądźmy z niej dumni i chciejmy ją godnie reprezentować, bo – jak mówi poeta – „innej takiej ziemi w świecie nie ma…” 

Przygotowanie akademii: Wiesława Kochan, Anna Laskowska
Tekst: Wiesława Kochan
Zdjęcia: Agata Wąsikowska