Inspirujemy do bycia EKO – działania ekologiczne w naszej szkole

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji 2 projektów ekologicznych. Po raz drugi przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu EKO‑SZKOŁA. W ubiegłym roku zdobyliśmy tytuł EKO-SZKOŁA 2021. W tym roku szkolnym walczymy o tytuł EKO-SZKOŁA 2022.  Poprzez różne działania poszerzamy wiedzę o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Idea projektu „EKO-SZKOŁA” opiera się na promowaniu postaw proekologicznych, dlatego też zadania projektowe polegają na zorganizowaniu w szkole oraz środowisku kilku przedsięwzięć ekologicznych. Więcej o tym projekcie można przeczytać na stronie http://bityl.pl/snbD7

Drugi projekt to  innowacja pedagogiczna „Inspirujemy do bycia eko –  10 wyzwań ekologicznych z TIK”.

Cele innowacji to m.in.:

  • rozwijanie zainteresowań edukacją ekologiczną
  • doskonalenie umiejętności obserwowania środowiska przyrodniczego,
  • poznanie i zrozumienie otaczającego świata przyrody oraz zależności ekologicznych,
  • kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia, potrzeby samokształcenia i samorozwoju,
  • rozwijanie kompetencji informacyjno-komputerowych,
  • wdrażanie do kreatywnego spędzania wolnego czasu,
  • rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni,
  • uatrakcyjnienie nauki szkolnej w obszarze nauk przyrodniczych. Innowacja  realizowana jest we współpracy z nauczycielami i uczniami innych szkół z całej Polski. Co miesiąc uczniowie prezentują efekt swoich działań z zastosowaniem TIK. Opis działań oraz prace naszych uczniów są zamieszczone na stronie https://padlet.com/ekoszkolaantoniow/InnowacjaEKO                         a także na stronie głównej innowacji https://inspirujemydobyciaeko.wordpress.com 

Wiesława Kochan