Instytucje i osoby udzielające pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Gdzie szukać pomocy?- wykaz ważniejszych instytucji świadczących pomoc

NUMER 112 to numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpiecznej sytuacji. Zadzwoń pod ten numer, jeśli uważasz, że potrzebna jest interwencja policji, straży pożarnej lub pogotowia.

POMOC DLA RODZINY W PRZYPADKU PRZEMOCY
BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA – 988

KOMISARIAT POLICJI W RADOMYŚLU NAD SANEM
Rynek Duży 10, 37-455 Radomyśl nad Sanem
Telefon: 15 877 33 73

STALOWOWOLSKI OŚRODEK WSPARCIA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Polna 18, 37-464 Stalowa Wola
Telefon: 15 642 52 93
www.sowiik.pl

TELEFON 800 100 100 oferuje wsparcie i informacje rodzicom i nauczycielom, których dzieci i podopieczni są narażeni na kłopoty związane m.in. z przemocą online, seksualną, w szkole, z uzależnieniami czy też w związku z korzystaniem z nowych technologii, np. telefonów komórkowych. Pomoc jest bezpłatna i anonimowa; skontaktować się można również przez formularz http://800100100.pl/napisz lub pisząc e-mail na pomoc@800100100.pl

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
ODDZIAŁ OKRĘGOWY w Tarnobrzegu
Św. Barbary 8, 39- 400 Tarnobrzeg, tel. (0-15) 822 30 51

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA udziela wszechstronnej pomocy i pomaga skontaktować się z różnymi specjalistami. Skorzystaj z formularza zamieszczonego na stronie: http://kopd.pl/kontakt/ekspert-on-line/ .

*Godziny działania telefonów mogą ulec zmianie.