Karta Rowerowa 2021

W czerwcu uczniowie przystąpili do egzaminu na KARTĘ ROWEROWĄ. Po wielu miesiącach trudnej i żmudnej nauki o znakach i ruchu drogowym (w warunkach pandemicznych- zdalnie) nadszedł czas na sprawdzenie wiedzy o ruchu drogowym i umiejętności praktycznych. Do egzaminu przystąpiło 13  uczniów szkoły podstawowej, w tym 5 uczniów klasy IV i  8 uczniów klasy V.

Egzamin składał się z dwóch części:

a) teoretycznej – sprawdzenie wiadomości odbywało się w formie pisemnej i polegało na rozwiązaniu testu. Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Egzamin teoretyczny odbył się w dniach: 2.06.2021, 10.06.2021, 15.06.2021, 16.06.2021

b) praktycznej – dotyczącej obsługi technicznej roweru oraz sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego było pozytywne zaliczenie testu z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego. Test zawierał 25 pytań jednokrotnego wyboru, na które trzeba było uzyskać min. 80% poprawnych odpowiedzi. Część teoretyczną zaliczyło 13 uczniów, którzy następnie przystąpili do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny odbył się 16.06.2021r.

Ocenie podlegało:

  • pozycja kierującego na pojeździe
  • upewnienie się o możliwości jazdy
  • płynne ruszanie z miejsc
  • upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy
  • stosowanie się do znaków drogowych  

Oceny poprawności jazdy dokonywali nauczyciele:

  1. Wiesława Kochan – nauczyciel techniki, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.
  2. Anna Laskowska – nauczyciel techniki,  posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego
  3. Danuta Rolek

Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu stali się pełnoprawnymi rowerzystami.

Gratulujemy i życzymy szerokiej drogi! Pamiętajcie, że karta rowerowa nie zastępuje głowy!

Bezpieczeństwo rowerzysty

Wiesława Kochan