KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ „KATYŃ 1940”

13 kwietnia, w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem odbył się gminny konkurs historyczny pt. „Katyń 1940” pod patronatem wójta Jana Pyrkosza. Konkurs zorganizowany był przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteki Publiczne.
Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza część polegała na pracy plastycznej poświęconej tematyce Katynia. Druga część konkursu polegała na napisaniu testu wiedzy z zakresu tematyki katyńskiej. Nasza szkołę reprezentowały uczennice klasy VIII Aleksandra Dudzińska oraz Gabriela Puka. Uzyskane wyniki nie dały miejsc finałowych ale zdobyte wiadomości będą procentowały w przyszłości.