More English

Zajęcia rozwijające kreatywność w klasie 6 odbywały się w ramach innowacji „ More  English” w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Na zajęciach uczniowie poznawali nowe słownictwo (antonimy, idiomy angielskie, porównania do zwierząt), pogłębiali wiedzę na temat różnych krajów, poznawali ciekawostki o otaczającym świecie. Zajęcia oparte były na różnego typu aktywnościach, np. zabawy (kalambury, Number Chinese Whispers), gry ( „That makes me think of…, „I spy with my little eye”, „The world of English”, „Ships”). Słuchanie piosenek oraz tekstów w języku angielskim miało na celu polepszenie sprawności słuchania oraz rozumienia tekstów. Teksty dobierane były pod kątem atrakcyjności dla uczniów. Były to np. cuda natury na świecie, niezwykłe zwierzęta, miary i  transport w Londynie, tradycyjne stroje, tradycyjne domy, nawiedzone zamki, tańce czy pamiątki z całego świata. Uczniowie doskonalili również umiejętność pracy zespołowej (tworzenie przepisu na ulubiony deser, wykonywanie plakatu „Parts of a head”). Z przeprowadzonej ankiety wynika, że uczniom na zajęciach najbardziej podobały się: ciekawe gry i zabawy, poznawanie ciekawostek przyrodniczych oraz dotyczących różnych krajów, słuchanie muzyki oraz prace wykonywane w grupach.