Mówimy NIE dopalaczom!!!

W dniu 18 października br. uczniowie z naszej szkoły z klasy 8 uczestniczyli w Gminnym Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych w Radomyślu nad Sanem.

Jak co roku nasza szkoła aktywnie uczestniczy w tego typu akcjach i uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują przestawienia teatralne związane z profilaktyką.
Tym razem problematyka dotyczyła dopalaczy. Przedsięwzięcie zorganizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Patronat objął Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem – p. Jan Pyrkosz.
Przedstawienia uczniów ze szkół podstawowych w gminie poruszyły aktualną w dzisiejszych czasach tematykę związaną z zażywaniem przez młodych ludzi narkotyków i dopalaczy, które zagrażają zdrowiu i życiu. Każda grupa wykazała się zdolnościami aktorskimi i nietypowym podjęciem tematu.
Spektakle były oceniane przez komisję w składzie: p. Adam Powęska – terapeuta ze Stalowej Woli, p. Józef Hajdo – kierownik posterunku policji w Radomyślu n/Sanem oraz p. Joanna Dudzińska z Urzędu Gminy Radomyśl n/Sanem. Podczas ogłoszenia wyników, komisja zaskoczyła oczekujących na werdykt uczestników i ogłosiła, że wszyscy zasługują na pierwsze miejsce ex aequo, gdyż każdy występ teatralny został zaprezentowany na bardzo wysokim poziomie.
Na tym jednak niespodzianki nie skończyły się i okazało się, że nagrodą dla występujących będzie wycieczka do Kazimierza Dolnego. Uczniowie otrzymali także dyplomy za udział w przeglądzie oraz upominki.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, ale szczególne podziękowania należą się uczniom naszej szkoły, którzy mimo trudnej problematyki, świetnie sobie poradzili z przekazaniem jej w bardzo wymowny sposób, że byli tak autentyczni. Życzymy dalszych sukcesów i już przygotowujemy się na wyjazd do Kazimierza Dolnego.

                                                                                   tekst: J. Dudzińska
                                                                                   zdjęcia: D. Wąsikowski