Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

W tym roku, podczas kolejnej edycji Narodowego Czytania – akcji odbywającej się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, czytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 

W piątek 7 września,  w naszej szkole, odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Celem akcji jest popularyzowanie czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez wspólne czytanie największych dzieł polskiej literatury.

W tegorocznym przedsięwzięciu, odbywającym się w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości, czytaliśmy powieść „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 

Czytanie fragmentów poprzedzone było krótkim wprowadzeniem do treści i problematyki utworu.

M. Pater-Łosek