Odsłonięcie Pomnika Pamięci

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w naszej szkole, odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci.

Uroczystości patriotyczne rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Pniowie, której przewodniczył bp Edward Frankowski. W liturgii, oprócz społeczności szkolnej i lokalnej, udział wzięli również przedstawiciele władz samorządowych, harcerze, poczty sztandarowe, kompania honorowa wystawiona przez 3 Batalion Inżynieryjny z Niska oraz orkiestra dęta z Radomyśla nad Sanem. Gośćmi specjalnymi, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli dr hab. Sławomir Cenckiewicz – dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego oraz dr Jerzy Kirszak – biograf Kazimierza Sosnkowskiego.

Po mszy świętej wszyscy zebrani przemaszerowali na plac szkolny, gdzie odbyła się część oficjalna. Tu też żołnierze podnieśli na maszt naszą biało-czerwoną flagę narodową a radomyska orkiestra dęta uroczyście zagrała Mazurka Dąbrowskiego. Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie Pomnika Pamięci na 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości z postacią patrona szkoły – gen. Kazimierza Sosnkowskiego, którego dokonali: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Jakub Żmuda, przewodnicząca Rady Rodziców – Justyna Kozłowska oraz dyrektor szkoły a zarazem przewodniczący komitetu budowy pomnika – Tadeusz Stopyra. Po symbolicznym odsłonięciu pomnik został poświęcony przez obecnego bp. Edwarda Frankowskiego. Po wystąpieniach okolicznościowych oraz złożeniu wieńców i wiązanek pod nowo odsłoniętym pomnikiem, odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci, po którym żołnierze oddali salwę honorową.

Następnym punktem programu była część artystyczna, podczas której zaprezentowali się nasi uczniowie. Przedstawili oni losy rozdartej zaborami, a następnie jednoczącej się, po odzyskaniu niepodległości, Ojczyzny. Przybyłym gościom szczególnie spodobała się personifikacja Polski oraz zaborców. Część słowno-muzyczną zakończył zatańczony przez naszych uczniów uroczysty polonez.

Na korytarzach szkoły przygotowane zostały wystawy prezentujące: postać patrona szkoły – gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, historię naszej szkoły, drużynę harcerską, osiągnięcia sportowe i wiele innych. Wystawy, podobnie jak cała uroczystość, cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Na zakończenie goście zostali zaproszeni na posiłek. Dla uczniów GKRPA przygotowała smaczny bigos i żurek, prosto z wojskowej kuchni polowej.

Dekoracją szkoły i sali oraz przygotowaniem wystaw, które ozdobiły szkolne korytarze zajęli się wszyscy nauczyciele, pod kierunkiem p. Barbary Żmudy i p. Agnieszki Czuj. Część artystyczna z kolei została przygotowana pod kierunkiem p. Joanny Dudzińskiej, p. Janusza Wrony oraz p. Małgorzaty Pater-Łosek. 

 

Fot. Dawid Wąsikowski
tekst: M. Pater-Łosek