Pierwsza pomoc – czyli co zrobić, gdy coś się stanie?

„Każda osoba, która „…zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”.

(Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym)

2 czerwca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niecodziennych zajęciach. Uczniowie klasy ósmej przygotowali pokaz na temat: „Zasady udzielania pierwszej pomocy”. W pokazie przygotowanym głównie dla uczniów klasy czwartej, uczestniczyli wszyscy. Ósmoklasiści pokazali, jak należy zachować się w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach. Zaprezentowali, w jaki sposób ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Wyjaśnili i pokazali jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Pokazali również, jak powinna być wyposażona apteczka pierwszej pomocy.

Choć ćwiczenia nie są w stanie ukazać realizmu przywoływanych sytuacji, dają jednak szansę na takie opanowanie sposobów postępowania, które w znacznym stopniu pomoże pokonać stres i strach, a tym samym ofiarować drugiemu człowiekowi najcenniejszy dar – szansę na życie i zdrowie.

Tekst: Wiesława Kochan  Zdjęcia: Janusz Wrona, Wiesława Kochan