PILNY KOMUNIKAT – ODWOŁANIE ZAJĘĆ

Szanowni Rodzice!

W związku z decyzją rządu, w czwartek 12 marca i piątek13 marca odwołane będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze natomiast od 16 marca do 25 marca szkoła będzie zamknięta. Odwołane są również wszystkie zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia na ORLIKU.

Proszę rodziców o zadbanie by w tym czasie uczniowie nie uczestniczyli w grupowych spotkaniach.

Uczniowie klasy 8, mogą kontaktować się z nauczycielami korzystając ze środków komunikacji elektronicznej.

Jestem przekonany, że nasza prośba spotka się ze zrozumieniem i wspólnie zadbamy, by niedogodności związane z odwołaniem zajęć w szkole były jak najmniejsze.

Tadeusz Stopyra
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
w Antoniowie