Polubić czytanie

W mijającym roku szkolnym w klasie I realizowaliśmy innowację „Z książką za pan brat”. Głównym celem zajęć było odkrywanie radości płynącej z czytania. W dobie komputerów i smartfonów nie jest to łatwe zadanie.

W  realizację projektu włączyła się p. bibliotekarka Ewa Skrzypacz oraz p.pedagog Katarzyna Jaskowska.

Zajęcia polegały na wspólnym czytaniu i opowiadaniu ciekawych książek, uczestnictwie w lekcjach bibliotecznych oraz prowadzeniu „Dzienniczka lektur”

W dniu 10 czerwca br.  podsumowaliśmy nasze działania. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Widać  już pierwsze sukcesy – biblioteka szkolna stała się dla pierwszaków ulubionym miejscem spędzania czasu na przerwach międzylekcyjnych.

Mogą tam  posiedzieć w ciszy, poczytać książki…a nawet odrobić lekcje.

„Polubić czytanie”- pierwszy krok w tym kierunku został zrobiony.

J. Kozłowska