Poznajemy zawody

Na lekcji wychowawczej uczniowie klasy siódmej i ósmej gościli panią Magdalenę Krysiak – fizjoterapeutkę pracującą w naszej szkole. Fizjoterapia polega na wykorzystaniu aktywności fizycznej oraz innych czynników fizycznych w celu pozytywnego oddziaływania na układ ruchu człowieka. Pani Magdalena opowiadała młodzieży o specyfice swojego zawodu i ogólnie na czym polega fizjoterapia, jakie są jej dziedziny oraz techniki. Uczniowie dowiedzieli się także jakie predyspozycje powinny cechować osoby, które chcą  wykonywać ww. zawód. Na koniec uczniowie wcielili się w role pacjentów i mieli możliwość doświadczyć kilku form zabiegów fizjoterapeutycznych: masaż relaksacyjny, elektrostymulacja i kinesiotaping. Najbardziej przydatną umiejętnością nabytą podczas spotkania okazał się masaż redukujący stres, który mogli wykorzystać przed klasówką 😉

Małgorzata Stopyra