Prośba Rady Rodziców

W związku z planowaną na 19 stycznia 2019r. Zabawą Choinkową, Rada Rodziców zwraca się z prośbą o możliwie najwcześniejsze dokonywanie wpłat.

Rada Rodziców będzie zbierała fundusze w dniach wywiadówek. Można również dokonywać wpłat na konto:

Komitet Rodzicielski Publicznej Szkoły Podstawowej w Antoniowie
Antoniów 33
37-455 Radomyśl nad Sanem

43 9439 1017 2001 0000 0417 0001

w tytule proszę wpisać: „darowizna RR oraz imię i nazwisko dziecka”

W wyjątkowych przypadkach wpłaty mogą przyjmować wychowawcy klas.

Ustalona składka wynosi 40,00 złotych. Trzecie i kolejne dziecko zwolnione jest z opłat.

Dziękujemy