Przegląd Teatrów Profilaktycznych

Uczniowie naszej szkoły, już po raz kolejny, wzięli udział w  Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych, który rokrocznie odbywa się w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem. 

Przegląd pt. „Stop nałogom! Wybieram wolność” skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu całej gminy. Ma on na celu podkreślenie wagi samodzielnego dokonywania wyborów, które przybliżają człowieka do wolności, a oddalają od wszelkich uzależnień i nałogów. 

W tym roku nasza szkoła zaprezentowała się w dwóch przedstawieniach, przygotowanych przez uczniów klasy szóstej oraz trzeciej gimnazjum. W kategorii „szkół gimnazjalnych” zdobyliśmy pierwsze miejsce. 

M. Pater-Łosek