Ślubowanie i pasowanie 2018

W Święto Patrona Szkoły, 20 listopada 2018 roku, uczniowie klasy 1. naszej szkoły złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Dzień ten był niezwykle ważnym nie tylko dla samych pierwszaków, ale i dla całej społeczności szkolnej, bowiem równo 80 lat temu, w tych samych godzinach, gen. Kazimierz Sosnkowski, wmurowywał kamień węgielny pod budowę naszej szkoły. 

Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania czterech zwrotek Hymnu państwowego.

Ceremonię ślubowania i pasowania, którego dokonał dyrektor naszej szkoły – p. Tadeusz Stopyra, poprzedziła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy 1. Łącznie zostało pasowanych 14 uczniów (4 dziewczynki i 10 chłopców). Dzieci otrzymały upominki ufundowane przez Radę Rodziców, wręczone przez przewodniczącą Rady Rodziców, p. Justynę Kozłowską. Były to birety, dyplomy, teczki na dyplomy i świadectwa oraz pamiątkowy ołówek z napisem – „Pasowanie 2018”.

Na uroczystość pasowania, w dniu Święta Patrona Szkoły, przybyli, oprócz rodziców dzieci i społeczności szkolnej, inspektor oświaty – p. Joanna Dudzińska oraz zastępca Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem – p. Izabela Szałaj, która odczytała list gratulacyjny od p. wójta Jana Pyrkosza, a następnie przekazała go na ręce wychowawczyni klasy 1 – p. Doroty Fietko.

Nowo pasowani uczniowie zostali obdarowani przez p. Izabelę Szałaj pamiątkowymi medalami a p. inspektor oświaty przekazała dla dzieci, w dniu ich święta, słodycze.

Po ceremonii pasowania zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie przed pomnikiem gen. Kazimierza Sosnkowskiego – patrona naszej szkoły. 

Po części oficjalnej dzieci udały się do klasy, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

tekst – Dorota Fietko
zdjęcia – M. Pater-Łosek