Spotkanie z rodzicami

Szanowni Rodzice!

Zapraszam na śródroczne spotkanie z rodzicami w dniu 13 maja 2024r. o godzinie 16.00.

W programie informacje bieżące dyrektora szkoły oraz informacja wychowawców klas.

Tadeusz Stopyra