Spotkanie z rodzicami

Zapraszam na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się w dniu 13 września 2019r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej.

Porządek spotkania:
1. Sprawy bieżące.
2. Wybory do rad klasowych i rady rodziców.

DYREKTOR SZKOŁY
Tadeusz Stopyra