Śródroczne spotkanie z rodzicami

Zapraszam rodziców na śródroczne spotkanie w dniu 23 listopada 2023r.

Początek o godzinie 16.00 na sali gimnastycznej. Następnie informacje o dotychczasowych osiągnięciach uczniów i sprawy bieżące omówią wychowawcy w klasach.

Tadeusz Stopyra