SZKOŁA PAMIĘTA

„Niech im pokłon odda nasze pokolenie
Tym co umrzeć tam musieli mimo snów
I gdy przyjdą by podeptać nam marzenia
Polski sztandar osłonimy piersią znów

Pamiętamy o naszych bliskich, dbamy o ich groby, zapalamy znicze i modlimy się za nich. Ale nie tylko najbliższych. Pamiętamy o bezimiennych żołnierzach walczących o naszą wolność, pamiętamy o naszych nauczycielach, wychowawcach, księżach, o osobach, które wiele znaczyły dla naszej społeczności a prochy ich spoczywają na naszym cmentarzu.

Harcerki przed Dniem Wszystkich Świętych, zadbały o porządek wokół grobów, w których spoczywają prochy nieznanych żołnierzy, nad którymi pełnią pieczę i przy okazji postanowiły uprzątnąć sąsiadujący, opuszczony grób 12-letniego chłopca. W tygodniu poprzedzającym Święto uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami przychodzili z kwiatami, zniczami na groby osób zasłużonych dla naszej społeczności.