UWAGA KONKURS!

Drodzy Uczniowie!

Ósmoklasiści rozpoczynają zmagania egzaminacyjne a pozostali trzymają kciuki, odpoczywają i działają.

22 kwietnia obchodziliśmy światowy Dzień Ziemi, 24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych a 5 czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego i Dzień Ziemi  należą do tych dni, które powinny być obchodzone codziennie. Każdego dnia bowiem należy dbać o środowisko i naszą planetę. Nasze codzienne decyzje, wybory i zachowania tworzą świat w jakim żyjemy! Jest jeszcze wiele do zrobienia!. Pamiętajmy, drobne kroki przynoszą największy efekt!

Podziel się tym, jak Ty dbasz o planetę na co dzień, przedstaw swoje ekodziałania w formie filmu, prezentacji, plakatu, zdjęć, ulotki. Wykorzystaj swoje zdjęcia, rysunki, szkice, a jeżeli będziesz korzystał z zasobów Internetu to podaj źródło.

Weź udział w szkolnym konkursie „Pokaż, jak dbasz”

Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy ukazującej różnorodność i piękno naszej miejscowości. Tematem prac powinny być krajobrazy i urokliwe miejsca w naszej okolicy a także pokazanie, jak dbamy o nasze środowisko na co dzień.

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna oraz odkrywanie niezwykłych zakątków naszej małej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości, kreatywności oraz prezentacja własnej twórczości.

Warunki konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną w wybranej przez siebie formie.

Formy prac konkursowych:

– nagranie krótkiego filmiku (do 3 min.) – „Przyroda w kadrze”

– wykonanie zdjęć oraz opisu miejsca fotografii – „Piękno mojej okolicy” (montaż w edytorze wideo lub wykonanie kolażu)

– wykonanie prezentacji multimedialnej ( w dowolnym programie) – „Jak dbam o środowisko na co dzień”

– wykonanie plakatu techniką dowolną (odręcznie lub komputerowo) – „ Jak dbam o środowisko na co dzień”

– zaprojektowanie ulotki –  „Żyjmy w harmonii z przyrodą” (wykonanie dowolną techniką – odręcznie, komputerowo)

Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie (dostarczenie) zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.  Prace należy nadsyłać do 31 maja 2021r.

Wiesława Kochan