Warsztaty literackie z Michałem Zawadką

„Chcę być kimś” – taka myśl przyświecała warsztatom literackim, w których uczestniczyli nasi szóstoklasiści. Spotkanie z pisarzem Michałem Zawadką odbyło się w Gminnym Centrum Kultury w Chwałowicach i, aby połączyć przyjemne z pożytecznym, udaliśmy się na nie – rowerami.

Michał Zawadka – pisarz, trener personalny, mówca motywacyjny, krótko mówiąc – człowiek wielu talentów. Swoim wystąpieniem przekazał młodzieży cenną lekcję, która skłoniła do refleksji. Intrygujący sposób prowadzenia spotkania oraz charakter poruszanych tematów,  bliskich współczesnej młodzieży, spotkał się z ogromnym uznaniem uczestników.

Warsztaty miały uświadomić uczniom wiele ważnych aspektów kształtujących życie: wiarę w siebie, znaczenie marzeń i pasji, potęgę wyobraźni, przekonanie o możności osiągania celów. A książki, czytanie? Przez cały czas były obecne. Pan Michał czytał wiersze motywacyjne ze swoich zbiorów. Ich teksty były oczywistym nawiązaniem i ilustracją tego, co pisarz mówił podczas warsztatów. Kilkakrotnie też udowadniał uczestnikom spotkania, jak niewiele trzeba z siebie dać, aby czytać – dużo i z pożytkiem dla własnego rozwoju osobistego – ot, po prostu: aby BYĆ KIMŚ!

Wrażenie, jakie pisarz wywarł na uczestnikach spotkania, z pewnością pozostanie w nich na długo, a niektórych może nawet skłoni do wprowadzenia pozytywnych zmian w ich życiu.