Wizyta Księdza Biskupa

W piątek 8 listopada 2019r. gościliśmy w naszej społeczności szkolnej ks. bp. Edwarda Frankowskiego. Obecność tak wyjątkowego gościa wiązała się z wizytacją kanoniczną w Parafii pw. św. Zygmunta w Pniowie. 

Spotkanie rozpoczęliśmy przed szkołą, przy pomniku gen. K. Sosnkowskiego, który to w ubiegłym roku został poświęcony przez bp. Frankowskiego. Tam też odśpiewaliśmy hymn, poczet podniósł flagę na maszt a harcerze złożyli kwiaty. 

Następnym punktem programu była część artystyczna, podczas której zaprezentowali się nasi uczniowie. Przedstawili oni  krótki program słowno-muzyczny, który miał na celu upamiętnienie zbliżającej się 101. rocznicy odzyskania niepodległości. 

Po części artystycznej mieliśmy przyjemność wysłuchać wystąpienia Księdza Biskupa, który podziękował nauczycielom za trud wychowania dzieci i młodzieży a jednocześnie wyraził uznanie dla zdolności naszych uczniów. Spotkanie zakończyło się udzieleniem wszystkim Błogosławieństwa Bożego oraz pamiątkowym zdjęciem.