„Wolność to dar, ale jednocześnie zadanie”

   Kolejną już 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, uczciliśmy w kilku odsłonach.

   11 listopada poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego uczestniczył w gminnych uroczystościach w Radomyślu nad Sanem. Po mszy św. w intencji Ojczyzny zorganizowano przemarsz na Mały Rynek, gdzie odśpiewano hymn oraz złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem Poległych i zaginionych w czasie wojny światowej w 1914 -1918 z Radomyśla. Następnie poczty sztandarowe marszowym krokiem, przeszły na Duży Rynek, gdzie poszczególne delegacje oddały hołd walczącym legionistom z terenu całej gminy.

   19 listopada to dzień urodzin Kazimierza Sosnkowskiego. Dzień wcześniej odbyła się uroczystość poświęcona postaci naszego patrona. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy – pan Jan Pyrkosz, uczestnicy Domu Senior Plus oraz licznie zgromadzeni rodzice. Uczniowie klasy siódmej przybliżyli nam postać i niektóre wydarzenia z życia Kazimierza Sosnkowskiego.

   Generał broni Kazimierz Sosnkowski to bohater, który całe życie walczył o zachowanie wolności – Prawdziwej Wolności. We wszystkich okresach swej działalności, począwszy od walki o niepodległość, przez okres międzywojenny, lata II wojny światowej i powojenną emigrację konsekwentnie realizował program wychowawczy oparty na sile moralnej człowieka, honorze i odpowiedzialności.

   Podczas akademii, uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci do społeczności szkolnej. Na koniec miła niespodzianka dla najmłodszych uczniów: medale i słodycze od pana wójta i drobne upominki od Rady Rodziców.

   Uroczystość zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem Roty oraz złożeniem wiązanek i zapaleniem zniczy przed Pomnikiem Pamięci.
22 listopada delegacja nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła w obchodach 100. rocznicy powstania Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego i uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej Poległym, Pomordowanym i Zmarłym w latach 1939-1945 Oficerom WBH. Podczas uroczystości zebranych powitał dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor WBH, który mówił o trudzie jakiego podjęli się jego poprzednicy, by udokumentować i ocalić od zapomnienia historię oręża polskiego. Po zakończeniu części oficjalnej mieliśmy możliwość zwiedzić pracownie, w których z benedyktyńską wręcz starannością pracownicy WBH zajmują się ochroną, konserwacją i odnawianiem materiałów archiwalnych.

   Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach i świętowaniu Dnia Patrona.

Małgorzata Stopyra

zdjęcia:
Janusz Wrona
Małgorzata Stopyra
Tadeusz Stopyra