Wycieczka do Częstochowy i Ogrodzieńca.

Wycieczka do Częstochowy i Ogrodzieńca odbyła się 17.06.22r.  Udział w wycieczce wzięli uczniowie kl. V-VIII pod opieką nauczycieli p. Małgorzaty Stopyry, p. Danuty Rolek, ks. proboszcza Marka Mazura i kierownika wycieczki p. Dariusza Żmuda

Długa podróż przebiegała bez zakłóceń.

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Jasnej Góry   w Częstochowie. Wizytę na Jasnej Górze rozpoczęliśmy od udziału we mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu.   Po mszy świętej wspólnie z przewodnikiem zobaczyliśmy Bazylikę, Salę Rycerską i Muzeum 600–lecia.  Na koniec poprosiliśmy Matkę Bożą o modlitwę i czuwanie nad nami podczas zbliżających się wakacji.

Kolejnym ciekawym miejscem były ruiny Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu, zbudowanego z inicjatywy Króla Kazimierza Wielkiego.

Wycieczka była współfinansowana środkami uzyskanymi z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Radomyśl nad Sanem.

Serdecznie dziękujemy!