Na szlaku Konfederatów Barskich

W dniach 16-18 listopada odbyła się wycieczka w Bieszczady, w której wzięły udział harcerki z klas IV-VIII.

W piątkowe popołudnie uczestniczki wycieczki, pod opieką nauczycielek, wyruszyły autokarem do schroniska „Cicha Dolina” w Roztokach Górnych.

W schronisku tym niegdyś przebywał oraz odprawił mszę świętą ksiądz Karol Wojtyła, późniejszy papież.

Drugiego dnia odbyła się niezapomniana wyprawa na Okrąglik, Szlakiem Konfederatów Barskich. Po drodze wszyscy zachwycali się niesamowitymi, pełnymi zimowego piękna widokami. Słońce świeciło, a przed nami roztaczała się wspaniała górska sceneria. Zaplanowana trasa o długości 13,5 km zakończyła się w Cisnej, gdzie kupiliśmy drobne pamiątki. Wieczorem harcerki z klasy VIII przygotowały kominek, który dał możliwość poszerzenia wiedzy na temat Konfederacji Barskiej oraz miłego spędzenia czasu przy śpiewie harcerskich piosenek, do których akompaniował na gitarze dyrektor naszej szkoły.

Trzeciego dnia, po uczestnictwie w porannej mszy świętej w kościele w Cisnej, w drodze powrotnej zwiedziliśmy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Jest to pierwsze i największe pod względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w Polsce, założone po II wojnie światowej. Spacerując można było zobaczyć, jak wyglądał rynek galicyjski, dwór szlachecki z XIX w., cerkiew greckokatolicka, dom zegarmistrza i wiele innych ciekawych budowli. Po zwiedzeniu skansenu i krótkim postoju na posiłek, uczestniczki wycieczki pełne wrażeń powróciły do swoich domów.

Myślę, że piękne, bajkowe krajobrazy (jak z Narnii) oraz wspomnienia z jesiennej wyprawy w Bieszczady na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników wycieczki.

Wycieczka była nagrodą dla harcerek, które zbierały fundusze na budowę Pomnika Pamięci w Antoniowie i była dofinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. DZIĘKUJEMY!!!

tekst: Danuta Rolek
zdjęcia: D. Rolek, T. Stopyra, M. Pater-Łosek