„Z książką za pan brat”

    W bieżącym roku szkolnym uczniowie kl. I rozwijają swoje  zainteresowania czytelnicze realizując program „ Z książką za pan brat”. Jednym z zaplanowanych działań była wizyta w Bibliotece Publicznej w Antoniowie.

     W dniu 10.02.2022r. uczniowie klasy I wybrali się do biblioteki. W bibliotece przywitała dzieci pani bibliotekarka  Edyta Międzik i zaprosiła do zwiedzania. Pani bibliotekarka opowiedziała dzieciom o pracy biblioteki, wyjaśniła jak należy z niej korzystać i jak można spędzić tam czas. Dowiedziały się także jak należy dbać o książki.

   Wszyscy uczniowie zostali wpisani w poczet czytelników i wypożyczyli ciekawe lektury. Na pamiątkę otrzymali drobne upominki. Spotkanie odbywało się w miłej, pełnej uśmiechów i wrażeń atmosferze.

Po takiej wizycie, biblioteka to będzie miejsce do którego uczniowie będą często wracać.