Zmiana podziału godzin od 18 stycznia 2021r.

Informuję, że w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły, od 18.01.2021r. ulega zmianie również podział godzin do końca kwietnia 2021r.

Aktualny podział godzin można zobaczyć w dzienniku elektronicznym.

Tadeusz Stopyra