Wszystkie wpisy, których autorem jest Małgorzata Stopyra

W krainie Mikołaja

 „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię.”

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, w rodzinie kupieckiej. Był polskim prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, niższym duchownym katolickim, doktorem prawa kanonicznego, zajmującym się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią.

W 550 rocznicę jego śmierci, senat RP ogłosił rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika, a nasza szkoła postanowiła przybliżyć uczniom postać i dokonania tego wybitnego uczonego.

01 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, przeprowadziliśmy grę terenową ściśle związaną z niektórymi obszarami działalności tego słynnego astronoma. Podczas gry uczniowie mieli szansę zaprezentować ruch planet w układzie słonecznym, zmierzyć się z grawitacją, poczuć się jak student medycyny, wykonać zadanie z ekonomii i fizyki.  Uczniowie mogli zaprojektować wesołe toruńskie pierniczki,  zmierzyć się z nartami wieloosobowymi, układali kosmiczne puzzle, a podczas spotkania z Leonardo składali kolorowe motyle z origami. W związku z tym, że prace Mikołaja Kopernika objęte były tajemnicą, w naszej grze ostatnie zadanie polegało na odkryciu, jaką tajemnicę zawiera escape room.

Rywalizacji towarzyszyło wiele emocji, jednak mamy nadzieję, że wszyscy świetnie się bawili, a umiejętności i wiedza zdobyta podczas zabawy, pozostaną w pamięci na długo.

Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim i dużym i małym, aby w każdym z nas pozostała cząstka otwartego na świat dziecka.

Małgorzata Stopyra

Zdjęcia udostępnili nauczyciele z poszczególnych punktów

„Wolność to dar, ale jednocześnie zadanie”

   Kolejną już 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, uczciliśmy w kilku odsłonach.

   11 listopada poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego uczestniczył w gminnych uroczystościach w Radomyślu nad Sanem. Po mszy św. w intencji Ojczyzny zorganizowano przemarsz na Mały Rynek, gdzie odśpiewano hymn oraz złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem Poległych i zaginionych w czasie wojny światowej w 1914 -1918 z Radomyśla. Następnie poczty sztandarowe marszowym krokiem, przeszły na Duży Rynek, gdzie poszczególne delegacje oddały hołd walczącym legionistom z terenu całej gminy.

   19 listopada to dzień urodzin Kazimierza Sosnkowskiego. Dzień wcześniej odbyła się uroczystość poświęcona postaci naszego patrona. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy – pan Jan Pyrkosz, uczestnicy Domu Senior Plus oraz licznie zgromadzeni rodzice. Uczniowie klasy siódmej przybliżyli nam postać i niektóre wydarzenia z życia Kazimierza Sosnkowskiego.

   Generał broni Kazimierz Sosnkowski to bohater, który całe życie walczył o zachowanie wolności – Prawdziwej Wolności. We wszystkich okresach swej działalności, począwszy od walki o niepodległość, przez okres międzywojenny, lata II wojny światowej i powojenną emigrację konsekwentnie realizował program wychowawczy oparty na sile moralnej człowieka, honorze i odpowiedzialności.

   Podczas akademii, uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci do społeczności szkolnej. Na koniec miła niespodzianka dla najmłodszych uczniów: medale i słodycze od pana wójta i drobne upominki od Rady Rodziców.

   Uroczystość zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem Roty oraz złożeniem wiązanek i zapaleniem zniczy przed Pomnikiem Pamięci.
22 listopada delegacja nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła w obchodach 100. rocznicy powstania Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego i uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej Poległym, Pomordowanym i Zmarłym w latach 1939-1945 Oficerom WBH. Podczas uroczystości zebranych powitał dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor WBH, który mówił o trudzie jakiego podjęli się jego poprzednicy, by udokumentować i ocalić od zapomnienia historię oręża polskiego. Po zakończeniu części oficjalnej mieliśmy możliwość zwiedzić pracownie, w których z benedyktyńską wręcz starannością pracownicy WBH zajmują się ochroną, konserwacją i odnawianiem materiałów archiwalnych.

   Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach i świętowaniu Dnia Patrona.

Małgorzata Stopyra

zdjęcia:
Janusz Wrona
Małgorzata Stopyra
Tadeusz Stopyra

Poznajemy zawody

Na lekcji wychowawczej uczniowie klasy siódmej i ósmej gościli panią Magdalenę Krysiak – fizjoterapeutkę pracującą w naszej szkole. Fizjoterapia polega na wykorzystaniu aktywności fizycznej oraz innych czynników fizycznych w celu pozytywnego oddziaływania na układ ruchu człowieka. Pani Magdalena opowiadała młodzieży o specyfice swojego zawodu i ogólnie na czym polega fizjoterapia, jakie są jej dziedziny oraz techniki. Uczniowie dowiedzieli się także jakie predyspozycje powinny cechować osoby, które chcą  wykonywać ww. zawód. Na koniec uczniowie wcielili się w role pacjentów i mieli możliwość doświadczyć kilku form zabiegów fizjoterapeutycznych: masaż relaksacyjny, elektrostymulacja i kinesiotaping. Najbardziej przydatną umiejętnością nabytą podczas spotkania okazał się masaż redukujący stres, który mogli wykorzystać przed klasówką 😉

Małgorzata Stopyra

Rowerowa lekcja w terenie

   Rower to ekologiczny sposób przemieszczania się, jednak największą korzyścią jaką odniesiemy z regularnej jazdy na rowerze jest poprawa kondycji i stanu naszego zdrowia. Przesiadając się z samochodu na rower dbamy nie tylko o siebie, ale też o środowisko. Możemy dużo dokładniej poznać otoczenie w którym się poruszamy zatrzymując się wszędzie tam, gdzie mamy na to ochotę. Jazdę rowerem polecamy wszystkim tym, którzy kochają ruch na świeżym powietrzu i obcowanie z przyrodą.

   Lekcja dotycząca odnawialnych źródeł energii wiodła piękną dróżką przez las. Najpierw obserwowaliśmy wiatraki prądotwórcze, następnie dotarliśmy do farmy fotowoltaicznej i próbowaliśmy policzyć jaki obszar zajmuje oraz ile prądu wytwarza. Na zakończenie wycieczki zatrzymaliśmy się przy starym młynie wodnym, który do mielenia zboża wykorzystywał energię wody.

   Na koniec zauważyliśmy, że jazda rowerem doskonale wpisuje się w motyw przewodni lekcji: pozyskujemy energię i dbamy o środowisko.

Ziemia to jest nasz wspólny dom

Lubisz przyrodę? Szanuj ją! Ziemia to jest nasz wspólny dom.

Dzień Ziemi, to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą.

Podczas akademii przygotowanej przez uczniów klasy szóstej, poruszone zostały dwa wątki z dziejów naszej Ziemi.

Pierwszy opowiadał o współistnieniu Ziemi i człowieka, kiedy  wszystkim wydawało się, że Ziemia jest niewyczerpaną skarbnicą potrzebnych do życia dóbr: roślin, zwierząt, wody, czystego powietrza, surowców mineralnych.

Drugi wątek zadawał nam pytanie; czy współczesna cywilizacja wynosząc na piedestał rozwój techniczny kosztem biosfery ziemskiej oraz zdrowia człowieka przyniosły ludzkości upragnione szczęście?

Człowieku! Obudź się! Jeśli z przyrodą nie obejdziesz się należycie, zniszczysz także swoje życie.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Stopyra

 

Załóż maseczkę!

Od ogłoszenia w Polsce stanu epidemii, w związku z ogromnym zapotrzebowaniem na środki ochrony osobistej, ruszyła akcja „szycia maseczek”. Wiele osób ruszyło z pomocą potrzebującym. Drużynowa, jako że maszynę do szycia posiada i jeszcze może nawlec igłę, również zaangażowała się w to dzieło. Akcją kierowała pani dyrektor GCK – Teresa Lachowska, dostarczaniem materiałów i odbiorem gotowych maseczek – pan Piotr Borys. Wraz z naszą radną panią Dorotą Borys dostarczali oni gotowe maseczki do szpitala, do domów opieki i do domu dziecka. Szyliśmy z różnych materiałów: było to płótno chirurgiczne, fizelina, ale były też materiały bawełniane podarowane przez prywatne osoby.  Mój wkład był skromny (140 sztuk), gdyż przy maszynie do szycia mogłam pracować tylko w dni wolne od nauki, ale każda partia opisana była, że wykonana została przez instruktora ZHP. Dzięki opanowaniu metody szycia takich maseczek, teraz gdy jest obowiązek noszenia przez wszystkich, szyję dla rodziny.

Życzę wszystkim zdrowia, optymizmu i wzajemnej odpowiedzialności za siebie i innych.

ZAŁÓŻ MASECZKĘ!!!

Drużynowa.

„Światło, które daje moc”

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Podczas mszy świętej harcerki  przekazały Święty Płomień dla naszej parafii. Ksiądz proboszcz w homilii mówił, abyśmy zanieśli blask tego Światła do domów nie tylko w odpalonych lampionach ale przede wszystkim w sercach. Dodajmy jeszcze, aby poprzez nas Chrystus rozświetlał ciemności ludzi pogubionych, zranionych, doświadczonych chorobą i cierpieniem, nienawiścią i złem.

Drużynowa Małgorzata Stopyra.

SZKOŁA PAMIĘTA

„Niech im pokłon odda nasze pokolenie
Tym co umrzeć tam musieli mimo snów
I gdy przyjdą by podeptać nam marzenia
Polski sztandar osłonimy piersią znów

Pamiętamy o naszych bliskich, dbamy o ich groby, zapalamy znicze i modlimy się za nich. Ale nie tylko najbliższych. Pamiętamy o bezimiennych żołnierzach walczących o naszą wolność, pamiętamy o naszych nauczycielach, wychowawcach, księżach, o osobach, które wiele znaczyły dla naszej społeczności a prochy ich spoczywają na naszym cmentarzu.

Harcerki przed Dniem Wszystkich Świętych, zadbały o porządek wokół grobów, w których spoczywają prochy nieznanych żołnierzy, nad którymi pełnią pieczę i przy okazji postanowiły uprzątnąć sąsiadujący, opuszczony grób 12-letniego chłopca. W tygodniu poprzedzającym Święto uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami przychodzili z kwiatami, zniczami na groby osób zasłużonych dla naszej społeczności. 

Przerwany marsz

PRZERWANY MARSZ – pamiętniki pokoleń to projekt, w ramach którego harcerki z naszej drużyny przeprowadziły wywiady z osobami, które pamiętają czasy wojny.

Szczególnie interesował nas 1 września 1939r.; jak wyglądał ten dzień z perspektywy dziecka i jak odbywała się  nauka w czasie okupacji niemieckiej.

Fragmenty wywiadów:

O tym, że nie mogą pójść do szkoły 1 września:
„…Powiedział nam ksiądz w kościele…”,
„…Nauczycielka wysłuchała przez radio słuchawkowe…”,
„…Przyszła zapłakana sąsiadka, której mąż był policjantem i powiedziała, że wojna…”
„…Szkołę zajęli Niemcy na sztab…”

O tym jak przebiegała nauka w czasie okupacji:
„…Zeszyt był jeden, z jednej strony  j.polski, z drugiej rachunki…”
„… Były tylko dwa zeszyty: jeden do polskiego, drugi do rachunków”
„… Chodziliśmy na bosaka…”
„…Dużo było prac ręcznych. Na przykład ze słomy robiliśmy chodaki…”
„…W jednym roku robiliśmy po dwie klasy…”

Nasi rozmówcy najczęściej wracali do dni i sytuacji, które najbardziej utkwiły im w pamięci tj. zburzenie kościoła w Pniowie, zrzuty amunicji dla partyzantów, ostrzał Dąbrówki „z gór” przez wojska niemieckie, ucieczka z domu i pobyt w lesie itp.

W projekcie brały udział: Julia Laskowska i Natalia Perła, które rozmawiały z panem Bolesławem Chmurą, z panią Moniką Porębską, z panem Zygmuntem Kamińskim i z panią Zofią Chwałka. Z panią Eugenią Dyl wywiad przeprowadziły: Julia Dudzińska i Patrycja Piątek. Z panią Kazimierą Żyłka i panią Zofią Fuc rozmawiały: Maria Stefanowska, Justyna Piątek i Alicja Bera. Pan Zygmunt Saramak udzielił wywiadu Oliwii Stopyra.

Poniżej fragmenty wywiadów.

Wszystkie nagrania znajdują się w bibliotece szkolnej. Osoby udzielające wywiadów wyrażały zgodę na publikowanie wspomnień.

„Wrzesień 39”

„O czym dziś myślisz druhu młody stojąc gdzie krzyży białych ślad?
O czym dziś myślisz i co chciałbyś zachować w sercu z tamtych lat?”

80 lat temu wybuchła II wojna światowa. Lasowiacki Hufiec Stalowa Wola rozpoczął swą pracę Harcerskim Startem o tematyce „Wrzesień 39”. Od 04 do 06 października, 160 harcerek i harcerzy zgromadziło się w budynku CEZ-u w Stalowej Woli i uczestniczyło w zajęciach programowych wprowadzających w atmosferę tamtych lat.

Każdy zgłoszony patrol miał za zadanie przedzlotowe wykonać zdjęcie o tematyce „wrzesień 39”. Zdjęcia te stanowiły tło dla prowadzonych zajęć. Na piątkowym kominku gościliśmy P. Paszkiewicza, który z wielkim zaangażowaniem opowiadał historie związane z początkiem wojny w Stalowej Woli.  Sobota to czas na grę terenową. Pierwsza część gry polegała na odnalezieniu mapy, na której zaznaczono pozycje wroga. W drugiej części mieliśmy  wcielić się w role zwiadowców, rozpoznać wroga i uniknąć dekonspiracji. Niestety pogoda uniemożliwiła wyjście do lasu i w budynku szkoły odbyło się spotkanie z grupą rekonstruktorów historycznych.

Nasi harcerze brali udział w uroczystościach pogrzebowych kapitana Tadeusza Gajdy ps. Tarzan – żołnierza niezłomnego, straconego w 1946r. w wieku 26 lat. Jego szczątki zidentyfikowano w 2018r. i staraniem rodziny i wielu instytucji, sprowadzono na cmentarz wojenny w Rozwadowie. 

Pierwszy września 1939r. to dzień, w którym dla wielu młodych ludzi „z nagła pękł Twój marzeń świat”. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych, którzy stracili zdrowie czy życie walcząc o Polskę niepodległą. To dzięki ich heroicznej walce możemy marzyć i te marzenia realizować.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Drużynowa Małgorzata Stopyra