Wszystkie wpisy, których autorem jest Wiesława Kochan

MegaMisja, czyli cyfrowa edukacja w szkole

Innowacja Pedagogiczna  –  Rok szkolny 2023/24.

MegaMisja, czyli cyfrowa edukacja w szkole
Szkolny koordynator: Wiesława Kochan

Nauczyciel/wychowawca: Anna Czuj

Adresaci: Uczniowie klasy drugiej i trzeciej

   Ogólnopolski Program Edukacyjny MegaMisja realizowany jest pod patronatem Fundacji Orange. Od września 2023r. brali w nim udział uczniowie klasy II i III naszej szkoły, a dostali się w wyniku rekrutacji, jako jedna ze 140 szkół z całej Polski. Program dotyczył edukacji medialnej i cyfrowej. Podczas zajęć MegaMisji dzieci zdobywały ważne w cyfrowym świecie kompetencje, jak kreatywnie korzystać z nowych technologii, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć w sieci wiarygodne informacje, jakie treści publikować. Dowiedziały się jak unikać niebezpieczeństw i chronić swoją prywatność w sieci. Zdobyły także umiejętności praktyczne, m.in. tworząc i obrabiając proste grafiki, dźwięki, filmy. Wszystko w formie zabawy w cyfrowym laboratorium. Wykonując kolejne zadania dzieci pomagały bohaterom historii sprawnie poruszać się wśród cyfrowych wynalazków i chronić je przed figlami Psotnika. Program obejmował 10-miesięczny cykl zajęć i został zrealizowany w ramach lekcji informatyki w klasach drugiej i trzeciej oraz w ramach zajęć rozwijających kreatywność w klasie trzeciej. Zajęcia odbywały się 1 lub 2 razy w tygodniu w oparciu o scenariusze i materiały na platformie Fundacji Orange. Przeprowadzenie zajęć wymagało od prowadzącego co najmniej 1 godzinnego przygotowania.

W roku szkolnym 2023/24  zostało przeprowadzonych 35 zajęć w następujących obszarach:

 1. Korzystanie z informacji.
 2. Dziecko w środowisku medialnym.
 3. Język mediów.
 4. Prawo
 5. Kreatywne korzystanie z mediów.
 6. Edukacja proekologiczna.
 7. Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach
 8. Etyka i wartości w komunikacji i mediach
 9. Ekonomiczne aspekty działania mediów
 10. Kompetencje cyfrowe
 11. Mobilne bezpieczeństwo
 12. Programowanie

   Po każdych zrealizowanych zajęciach nauczyciele prowadzący umieszczali relację na platformie MegaMisji. Za aktywność w ramach programu uczniowie zdobywali punkty i nagrody pomocne w realizacji zajęć. Nasza drużyna otrzymała następujące nagrody: Pakiet powitalny, 2 tablety, kreatywne zestawy plastyczne, zabawki edukacyjne i audiobooki oraz książki i gry planszowe. Przez cały czas uczniowie zdobywali sprawności w postaci naklejek do swoich albumów MegaMisji, a na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa.
   Dla wszystkich była to niezapomniana przygoda i ogromne przeżycia, szczególnie wtedy, gdy przychodziły nagrody niespodzianki.

EKOSzkoła 2024

Miejsce wdrożenia innowacji pedagogicznej –Publiczna Szkoła Podstawowa         im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie,

Rodzaj innowacji: metodyczno-organizacyjna.                                                                      Czas trwania innowacji: wrzesień 2023 – czerwiec 2024.                                         Szkolny koordynator projektu: Wiesława Kochan.                                                 Realizacja projektu: nauczyciele PSP w Antoniowie                                               Adresaci: Uczniowie klas 0 – 8 PSP w Antoniowie

Po raz trzeci nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie EkoSzkola. Koordynatorem projektu jest  Pani Joanna Gadomska. (http://biologiazblondynka.blogspot.com/2023/08/ekoszkoa-2024.html) Honorowy patronat  nad projektem objęły: Ministerstwo Klimatu i   Środowiska, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu, Lasy Państwowe, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Głos Nauczycielski

EkoSzkoła to ogólnopolski roczny projekt edukacyjny kształtujący postawy proekologiczne. Nauczyciele wraz z uczniami realizują działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Opis każdego zrealizowanego zadania umieszczają na stronie internetowej szkoły. W roku szkolnym 2023/24 realizowana była IV edycja projektu EkoSzkoła 2024.

Nasza szkoła uzyskała tytuł EKOSZKOŁA 2024, nauczyciele realizujący zadania uzyskali tytuł Promotor Ekologii 2024 a uczniowie pamiątkowe dyplomy.

EKORAPORT I DYPLOMY

 

Dzień Ziemi 2024

      Święto naszej planety, czyli Dzień Ziemi, obchodzony jest na całym świecie 22 kwietnia. Ma nam przypominać o konieczności ochrony środowiska naturalnego oraz potrzebie edukacji ekologicznej. Dzień Ziemi uświadamia nam, że każdy może podjąć działania na rzecz ochrony środowiska, np. oszczędzanie energii i wody, sortowanie odpadów, kupowanie lokalnych produktów, ograniczanie zużycia papieru, używanie środków transportu alternatywnego, sadzenie roślin oraz edukowanie innych.

      W tym roku hasło przewodnie brzmiało: „Planeta kontra tworzywa sztuczne”. Hasło to ma zwiększyć świadomość społeczeństwa o konieczności ograniczenia produkcji i wykorzystania tworzyw sztucznych w trosce o zdrowie ludzi i planety. Plastik jest obecny niemal w każdym aspekcie naszego życia. Pakujemy w niego prawie wszystko – od szamponów i mydła po żywność. Choć coraz więcej firm zmniejsza jego ilość w opakowaniach, to produkcja tworzyw sztucznych wciąż rośnie. Obecnie rocznie wynosi ok. 400 milionów ton, z czego tylko 9% jest poddawanych recyklingowi.

    W naszej szkole uroczyste obchody Dnia Ziemi odbyły się 23 kwietnia.  W tym dniu został przeprowadzony Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych „Ekologiczne Potyczki.”  W Turnieju wzięły udział trzyosobowe drużyny uczniów klas szóstych ze szkół, które zgłosiły swój udział:  PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach,  PSP im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej oraz drużyna reprezentująca naszą szkołę w składzie: Lena Sołtys, Filip Kułaga i Piotr Olech.  Turniej został przeprowadzony w formie quizu online. Każdy z uczestników odpowiadał na pytania indywidualnie.  Uczestnicy musieli wykazać się  nie tylko wiedzą na temat ekologii i ochrony środowiska, ale również refleksem. Wygrała drużyna, której suma punktów  uzyskanych przez uczniów  była największa.

    I miejsce i Tytuł Gminnego Mistrza Ekologii uzyskała drużyna naszej szkoły w składzie: Lena Sołtys, Filip Kułaga i Piotr Olech – opiekun Wiesława Kochan

    II miejsce uzyskała drużyna reprezentująca PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach – opiekun Maria Majewska-Połomska.

    III miejsce uzyskała drużyna reprezentująca  PSP im Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej – opiekun Elżbieta Drzewi.

    Gminnym Mistrzem Ekologii w kategorii indywidualnej została uczennica PSP w Chwałowicach – Hanna Martowicz.

Wszystkie  drużyny otrzymały  dyplomy, upominki oraz sadzonki sosny.

 Uczniowie klasy IV i V przygotowali  i zaprezentowali przedstawienie na temat ochrony lasów;  natomiast uczniowie klasy I zatańczyli wraz z Ziemią piękny taniec kwiatów.  Część artystyczna została przygotowana pod kierunkiem nauczycieli: Anny Laskowskiej, Barbary Żmudy i Janusza Wrony.

   Święto Ziemi było okazją do uroczystego otwarcia Klasy z Drewna. Nasza szkoła, jako jedna z 11 placówek na Podkarpaciu dostała dofinansowanie z programu Lasów Państwowych „Klasa z drewna”.    W  uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów Mirosław Mach, Leśniczy Leśnictwa Antoniów Henryk Dobrzyński.  

   Tegoroczne obchody Dnia Ziemi z całą pewnością wywarły duże wrażenie i uwrażliwiły uczniów na problemy środowiska naturalnego oraz zachęciły do aktywnej postawy na rzecz ochrony przyrody. Mamy nadzieję, że ten czas przyniesie wszystkim wiele korzyści i uświadomi nam, że Ziemia jest naszym wspólnym domem, o które musimy dbać. Pamiętajmy, że troska o Ziemię powinna stać się codziennością, ponieważ jest to jedyne miejsce, w którym możemy żyć!

tekst: Wiesława Kochan 
zdjęcia: Maja Stańkowska, Anna Laskowska, Danuta Rolek

 

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju BRD

   Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym to ważne wydarzenie, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

   Celem turnieju BRD jest popularyzowanie przepisów ruchu drogowego i zasad poruszania się po drogach oraz promowanie roweru jako bezpiecznego środka komunikacji i rekreacji.

    Eliminacje powiatowe, w których współzawodniczyli uczniowie reprezentujący gminy powiatu stalowolskiego, odbyły się w dniu 11 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej w Kłyżowie.

    W konkursie wzięło udział 7 drużyn reprezentujących wszystkie gminy w powiecie. Drużyny rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych: Grupa młodsza (10-12 lat) i Grupa starsza (13-15 lat). Uczniowie zmierzyli się z testem sprawdzającym znajomość przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów, motorowerzystów, a także musieli pokonać rowerem tor sprawnościowy i pokazać, że wiedzą jak udzielić pomoc przedmedyczną.

    Naszą szkołę oraz gminę Radomyśl nad Sanem reprezentowała drużyna w składzie: Zuzanna Kiełbasa, Weronika Kiełbasa, Julia Kosińska. Drużyna uzyskała III miejsce w w kategorii Grupa starsza (13-15 lat).

Jak przebiegał turniej, możemy obejrzeć w relacji    https://tvmstalowawola.pl/powiatowe-eliminacje-do-ogolnopolskiego-turnieju-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym/

oraz   https://stalowa-wola.policja.gov.pl/rst/aktualnosci/wydarzenia/126360,Powiatowe-eliminacje-Turnieju-Bezpieczenstwa-w-Ruchu-Drogowym.html

Gratulujemy wiedzy i umiejętności   drużynie reprezentującej naszą szkołę!

Wiesława Kochan

Ale Kosmos! Planetobus w naszej szkole

   Po raz drugi do naszej szkoły zawitali goście z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tym razem w dniach 24 – 26 marca naszą szkołę odwiedził „Planetobus” czyli mobilne planetarium.

   Mobilne planetarium to duży namiot w kształcie kopuły, w którym mieści się ok 30 osób. W środku odbywają się 40 – minutowe pokazy na żywo o tematyce astronomicznej prowadzone przez edukatorów z Centrum Nauki Kopernik. Podczas wizyty uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję doświadczyć nieba pełnego gwiazd, odwiedzić planety Układu Słonecznego oraz poznać inne ciekawostki astronomiczne. „Planetobus” jest także doskonałym narzędziem edukacyjnym. Interaktywne sesje, w których uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i aktywnego udziału w prezentacji wzbudzają ciekawość, rozwijają pasje i zachęcają do eksploracji kosmosu. Dzięki edukatorom uczniowie dowiedzieli się, czym są asteryzmy i czym różnią się od gwiazdozbiorów, poznali bliżej Galaktykę Mlecznej Drogi.
   W pokazach trwających przez dwa kolejne dni łącznie wzięło udział ok. 300 osób. W pokazach wzięli udział nie tylko uczniowie naszej szkoły. Planetarium w czasie jego pobytu w naszej szkole odwiedzili również uczniowie oraz nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej. Każdy z uczestników pokazów otrzymał „Poradnik młodego naukowca – Planetobus”, pełen astronomicznych ciekawostek, informacji o gwiazdach i planetach oraz eksperymentów, które można samodzielnie wykonać w domu.

  Dziękujemy Centrum Nauki Kopernik za wtajemniczenie naszych odwiedzających w tajniki kosmosu oraz, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia. Wizyta w kopule „Planetobusa” była okazją do międzygwiezdnych podróży, które na pewno zapadną w pamięć wszystkim uczestnikom. 
   Dziękujemy panu Pawłowi Badura i panu Michałowi Korzybskiemu za pomoc w rozładunku sprzętu; paniom ze stołówki szkolnej za przygotowywanie pysznych posiłków dla edukatorów; właścicielom Domu Weselnego „Karolina” w Radomyślu nad Sanem za zapewnienie noclegów dla edukatorów oraz wszystkim zaangażowanym w realizację tego wydarzenia.

Wspólny Program Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

fot. Wiesława Kochan, Katarzyna Polit

I TY możesz uratować komuś życie – pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej

„Gdyby co dziesiąty mieszkaniec naszej planety potrafił udzielać pierwszej pomocy, rocznie ocaliłoby to milion ludzi ”.

   Udzielanie pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności, które uczeń powinien zdobyć w szkole. W nagłych wypadkach liczy się każda sekunda. Każda kolejna minuta nieudzielenia pierwszej pomocy osobie rannej lub nieprzytomnej zmniejsza jej szanse na przeżycie. Oczekiwanie na przybycie wyszkolonej jednostki ratowniczej może trwać nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt minut, a zatrzymania akcji serca wiąże się z brakiem dopływu tlenu do mózgu co sprawia, że już po ok. 4 minutach tkanki mózgu zaczynają obumierać i dochodzi do nieodwracalnych zmian w jego funkcjonowaniu.
– informuje serwis promedic-edu.pl

   25 marca w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prelekcja oraz pokazy prowadzone były w dwóch grupach: klasy IV-VI i klasy VII – VIII.

   Zajęcia poprowadził Pan Karol Pater, ratownik medyczny jednocześnie naczelnik OSP w Radomyślu nad Sanem i funkcjonariusz PSP. Program zajęć obejmował prelekcję połączoną z obejrzeniem instrukcji ćwiczeń resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Uczniowie poznali procedury zachowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz kolejne etapy udzielania pierwszej pomocy połączone z pokazem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie pod nadzorem pana Karola uczniowie wykonywali praktyczne ćwiczenia na fantomie. Podczas zajęć uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy: sprawnego wzywania pomocy, sprawdzania oddechu, pozycji bocznej oraz resuscytacji a także obsługę defibrylatora AED.

   Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy. Mamy nadzieję, że dzięki tym zajęciom uczniowie nabyli niezbędną wiedzę i umiejętności, konieczne w przypadku udzielania pierwszej pomocy. Warto pamiętać, że udzielanie pierwszej pomocy, to spektakularna walka z czasem. Dzięki wiedzy przekazywanej uczniom, będą mogli, w przyszłości, uratować komuś życie, bądź uchronić przed kalectwem.

   Dziękujemy Panu Karolowi za bardzo dobrze przygotowane zajęcia, które pokazały uczniom, jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna.

Wiesława Kochan

Eliminacje gminne do Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

     We wtorek 19 marca w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej odbyły się gminne eliminacje do Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Głównym celem Turnieju jest kształtowanie bezpiecznych zachowań na drodze wśród młodych uczestników ruchu drogowego.

     Konkurs przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych:

I Grupa – uczniowie klas IV – V;

II Grupa – Uczniowie klas VI-VIII.

Łącznie wystartowało 9 drużyn z pięciu szkół naszej gminy. Każdy uczestnik eliminacji musiał rozwiązać test dotyczący przepisów ruchu drogowego, skrzyżowań oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

    Naszą szkołę reprezentowały drużyny w składzie: GRUPA I – Agata Mazur, Maja Krawiec, Szymon Woźniak, Nikodem Badura oraz GRUPA II – Zuzanna Kiełbasa, Weronika Kiełbasa, Julia Kosińska.

W kategorii I GRUPA wiekowa reprezentanci naszej szkoły uzyskali II miejsce. Rywalizacja w II GRUPIE wiekowej zakończyła się sukcesem naszej drużyny. Zdobywając I miejsce drużyna zapewniła sobie udział w eliminacjach powiatowych, gdzie będą reprezentować naszą Gminę. Gratulacje dla obydwu drużyn.

Julce, Zuzi i Weronice życzymy wysokich wyników w eliminacjach powiatowych.

22 marca – Światowy Dzień Wody

     Co roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody.

Grafika_szkola-Copy

Czym jest Światowy Dzień Wody?

    Światowy Dzień Wody to międzynarodowe wydarzenie ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1993 roku. Ma ono na celu zwrócenie uwagi na znaczenie czystej wody i promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Temat przewodni w 2024 roku:

     Water For Peace – Woda   Dla  Pokoju

skupia się na roli wody w budowaniu lub podważaniu pokoju. Nierówny dostęp do wody i zanieczyszczone zasoby mogą prowadzić do konfliktów między społecznościami i narodami.

     „Woda może być czynnikiem pokoju lub przyczyną konfliktów. Kiedy jest jej mało lub jest zanieczyszczona, a ludzie nie mają do niej równego dostępu, narastają napięcia między społecznościami i państwami. Ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie zależy od wody, która przekracza granice narodowe. Jednak tylko nieliczne kraje mają porozumienia o współpracy dla wszystkich swoich wspólnych zasobów wodnych. Wraz ze wzrostem skutków zmian klimatu i wzrostem populacji istnieje pilna potrzeba zjednoczenia się w ramach i miedzy krajami w celu ochrony i zachowania naszego najcenniejszego zasobu jakim jest WODA. Zdrowie publiczne i dobrobyt, systemy żywnościowe i energetyczne, wydajność gospodarcza i integralność środowiska – wszystkie te czynniki zależą od dobrze funkcjonującego i sprawiedliwie zarządzanego cyklu wodnego. WSZYSCY musimy zjednoczyć się wokół wody i wykorzystać ją do pokoju, tworząc fundamenty dla bardziej stabilnej i prosperującej przyszłości.
   Woda jest niezbędna w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępności zależna jest szansa na zdrowe i godne życie. Bez niej trudno jest przygotować jedzenie albo zadbać o higienę własną i gospodarstwa domowego. Ogromne ilości wody są zużywane każdego dnia w rolnictwie i przemyśle. Uprawy, zwłaszcza w rejonach o ciepłym klimacie, wymagają nawadniania. Podobnie hodowla zwierząt, która generuje jeszcze większe zapotrzebowanie na wodę. Nie inaczej jest w przemyśle, gdzie wyprodukowanie każdego produktu niesie ze sobą konieczność zużycia wody. Trudności w dostępie do wody wpływają bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka, a także na rozwój ekonomiczny oraz dobrobyt całych społeczeństw i państw.
   Dostęp do wody i sanitariatów został określony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) już w 2010 roku jako prawo każdego człowieka. Uznano, że dostęp do tych zasobów jest podstawą ludzkiej godności i możliwości rozwoju zarówno jednostek, jak i społeczności.”         Źródło: Światowy Dzień Wody – 22 marca – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kilka faktów o wodzie:
Na świecie jest ok. 1,26 biliona litrów wody.
Woda pokrywa 71% powierzchni ziemi.
97% wody znajduje się w oceanach.
Tylko 3% to słodka woda, a dostępne dla człowieka jest tylko 0,5%.
Co możemy zrobić?
Oszczędzać wodę na co dzień.
Edukować innych o problemach związanych z jej brakiem.
Promować zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi.

      Kolejny raz nasza szkoła obchodziła Światowy Dzień Wody z Polską Akcją Humanitarną (PAH). Uczniowie zapoznali się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez PAH, dzięki którym zgłębili problem w szerszej – globalnej perspektywie. Dowiedzieli się, że to nie takie oczywiste, że z kranu cieknie woda, że są obszary na świecie gdzie tej wody nie ma i trzeba włożyć wiele wysiłku, żeby ją pozyskać. Dużym zaskoczeniem dla uczniów było to, że w przemyśle, w procesach produkcyjnych na całym świecie wykorzystuje się niezliczone ilości słodkiej wody, której przez to coraz więcej ubywa i co gorsze jesteśmy za to współodpowiedzialni! Uczniowie klasy czwartej zapoznali się z pojęciem tzw.: śladu wodnego. A następnie obliczali, ile wody można zaoszczędzić podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak mycie się czy przygotowanie posiłku. Pamiętajmy, że to, jakie produkty kupujemy na co dzień, ma wpływ na ilość zużytej wody.

Materiały udostępnione przez PAH:

 Animacja edukacyjna: Woda nie tylko w kranie

Prezentacja: Woda jako globalne wyzwanie

Prezentacja: Wodne działania pomocowe

Woda to życie, dlatego dbajmy o nią i działajmy na rzecz jej ochrony! 🌊💧

Wiesława Kochan

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła ponownie bierze udział w ogólnopolskim projekcie ekologicznym “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Zbiórka dotyczy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt komputerowy, sprzęt gospodarstwa domowego). 

   Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, dorosłych na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.  W związku z tym chcemy zaprosić Państwa do udziału w akcji. Dzięki temu mogą Państwo pozbyć się niepotrzebnego sprzętu. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania i chęci! Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz naszej szkoły.
,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji: 23 – 26 lutego 2024r.
Miejsce Akcji: parking szkolny PSP w Antoniowie
Odbiór zużytego sprzętu nastąpi w dniu 27.02.2023r.

Poniżej zamieszczamy link do wykazu sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce – 
https://dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl/rodzaje-elektrosmieci/

Więcej informacji o akcji przeczytamy na stronie:
http://www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl  

Ciekawostki ekologiczne zamieszczone na oficjalnej stronie akcji:
http://dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl/ciekawostki-ekologiczne/
oraz filmik instruktażowy „Jak prawidłowo pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego”:
https://www.youtube.com/watch?v=k7XoAPrhqu4

Zachęcamy do udziału w akcji!

Zróbmy to dla nas samych, naszej szkoły i naszej planety!

PARTNERZY AKCJI :
Operatorem Akcji jest Green Office Ecologic Spółka z o.o. Siedziba Spółki – Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4, Kontakt telefoniczny: 669-482-511 ; 83 341 75 94 wew. 23; w godz. 8:00 – 16:00

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024

  6 lutego 2024 roku przypada Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). W tym roku DBI obchodzony jest pod hasłem „Razem dla lepszego internetu.” (ang. „Together for a better internet”).

          Internet to ogromne narzędzie. Dzięki niemu mamy  dostęp do wiedzy, do informacji. Możemy się uczyć i komunikować, rozwijać i prowadzić biznes, robić zakupy, załatwiać sprawy urzędowe, docierać do wydarzeń kulturalnych, fizycznie dla nas niedostępnych. Mimo, że internet jest pełen korzyści, to również jest miejscem działania cyberprzestępców. Wszyscy jesteśmy narażeni na potencjalne szkody nieodpowiedniego korzystania z internetu, dlatego musimy dbać o to, by bezpiecznie korzystać z jego zasobów.  Rozmawianie, ostrzeganie o niebezpieczeństwach, propagowanie zasad cyberhigieny to główny cel DBI.

   Pamiętajmy, że DBI nie kończy się na jednej dobie – jest tylko wstępem do codziennych działań w trosce o nasze bezpieczeństwo online.

  W tym roku członkinie Sekcji Informatyki Szkolnej PTI: Anna Theus, Ala Podstolec, Beata Chodacka, Zyta Będkowska – przygotowały bardzo ciekawą grę CYBERGUARD, która pozwala w przystępny i ciekawy sposób sprawdzić swoją wiedzę o bezpieczeństwie w  świecie wirtualnym. 

Powodzenia!