Archiwum kategorii: Drużyna harcerska

Msza Powstańcza

„Do walki marsz o świętą ziemię, o serca polskie, polską krew”

Powstanie styczniowe było największym polskim powstaniem narodowym, przeciwko Imperium Rosyjskiemu ogłoszone Manifestem 22 stycznia  wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane.

Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców,  Nie nadeszła żadna pomoc z zagranicy, na jaką liczono, zwłaszcza z Francji. Mocarstwa zachodnie poprzestały na wydaniu bardzo ogólnych deklaracji dyplomatycznych, uważając polską insurekcję za wewnętrzną sprawę Imperium Rosyjskiego.

Gdy do Radomyśla dotarły wieści o przygotowaniach do powstania narodowego przeciwko rosyjskiemu zaborcy, młodzież  z okolicznych miejscowości w liczbie:  pięciu mieszkańców z Żabna,  trzech z Nowin i około 40 z Radomyśla, utworzyła oddział powstańców. W dniu wybuchu powstania 23 stycznia, oddział ten stoczył pierwszą potyczkę z rosyjskim garnizonem w Janowie Lubelskim. Pod koniec roku 1863., do Radomyśla wróciło zaledwie 18 powstańców.

Młodzież z Radomyśla pamięta dokonania swoich przodków. Grono Młodzieży rokrocznie w pierwszy poniedziałek po 21 stycznia bierze udział w Mszy św. „powstańczej” upamiętniającej ów zryw narodowy i składa wieniec pod krzyżem powstańczym na Zjawieniu. Hufiec Stalowa Wola nosi imię Powstańców Styczniowych, stąd też we mszy św. uczestniczą przedstawiciele okolicznych środowisk harcerskich. W tym roku harcerkom z 4DH im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego z Antoniowa towarzyszyli harcerze z 54DH im. ppor. Bronisława Kochana ze Stalowej Woli.

„Światło, które łączy”

W Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji. Naszą harcerską misją, która łączy nas wszystkich jest zaniesienie tego Światła do władz państwowych i samorządowych, do urzędów i instytucji państwowych, do szkół i kościołów, szpitali i domów pomocy społecznej, do ludzi samotnych, odrzuconych i kochanych wciąż za mało. Chcemy, by trafiło na wszystkie polskie stoły i zapłonęło na wieczerzy wigilijnej.

Betlejemskie Światło Pokoju harcerze przekazują w naszej parafii od 2007 roku, w ostatni dzień adwentowego czuwania, w dzień wigilii Bożego Narodzenia by światło Tej Nocy przenikało do wszystkich serc.

Na szlaku Konfederatów Barskich

W dniach 16-18 listopada odbyła się wycieczka w Bieszczady, w której wzięły udział harcerki z klas IV-VIII.

W piątkowe popołudnie uczestniczki wycieczki, pod opieką nauczycielek, wyruszyły autokarem do schroniska „Cicha Dolina” w Roztokach Górnych.

W schronisku tym niegdyś przebywał oraz odprawił mszę świętą ksiądz Karol Wojtyła, późniejszy papież.

Drugiego dnia odbyła się niezapomniana wyprawa na Okrąglik, Szlakiem Konfederatów Barskich. Po drodze wszyscy zachwycali się niesamowitymi, pełnymi zimowego piękna widokami. Słońce świeciło, a przed nami roztaczała się wspaniała górska sceneria. Zaplanowana trasa o długości 13,5 km zakończyła się w Cisnej, gdzie kupiliśmy drobne pamiątki. Wieczorem harcerki z klasy VIII przygotowały kominek, który dał możliwość poszerzenia wiedzy na temat Konfederacji Barskiej oraz miłego spędzenia czasu przy śpiewie harcerskich piosenek, do których akompaniował na gitarze dyrektor naszej szkoły.

Trzeciego dnia, po uczestnictwie w porannej mszy świętej w kościele w Cisnej, w drodze powrotnej zwiedziliśmy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Jest to pierwsze i największe pod względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w Polsce, założone po II wojnie światowej. Spacerując można było zobaczyć, jak wyglądał rynek galicyjski, dwór szlachecki z XIX w., cerkiew greckokatolicka, dom zegarmistrza i wiele innych ciekawych budowli. Po zwiedzeniu skansenu i krótkim postoju na posiłek, uczestniczki wycieczki pełne wrażeń powróciły do swoich domów.

Myślę, że piękne, bajkowe krajobrazy (jak z Narnii) oraz wspomnienia z jesiennej wyprawy w Bieszczady na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników wycieczki.

Wycieczka była nagrodą dla harcerek, które zbierały fundusze na budowę Pomnika Pamięci w Antoniowie i była dofinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. DZIĘKUJEMY!!!

tekst: Danuta Rolek
zdjęcia: D. Rolek, T. Stopyra, M. Pater-Łosek

 

Harcerki zbierały fundusze na budowę Pomnika Pamięci

Generał broni Kazimierz Sosnkowski jest od 2001 roku patronem 4Drużyny Harcerskiej działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Antoniowie. W 2016r. po podjęciu inicjatywy budowy Pomnika  Pamięci w hołdzie wszystkim walczącym o wolność, na którym widnieje postać generała, nasza drużyna zaangażowała się w publiczną zbiórkę funduszy na ten szczytny cel.

Podczas pierwszej akcji zapoznaliśmy mieszkańców parafii  z projektem pomnika i jego wizualizacją, przekazując  okolicznościowe kartki pocztowe.

Następna akcja to roznoszenie kalendarzy na jubileuszowy 2018 rok, na którym umieszczono historyczne zdjęcia z wizyty generała w Antoniowie.

Kolejna akcja to wręczanie mieszkańcom zaproszeń na uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci, która to miała miejsce 03 listopada 2018 roku.

Podczas zbiórek mieszkańcy przekazali łącznie kwotę 12 717,50zł.

W październiku, przed uroczystością odsłonięcia pomnika, harcerki wraz z pocztem sztandarowym szkoły zapaliły znicze na cmentarzu parafialnym na grobach ks. Teofila Bukietyńskiego,  P. Marii Grabowskiej – nauczycielki Tajnego Nauczania, ks. Franciszka Lądowicza – kapelana żołnierzy Armii Krajowej oraz na grobie Nieznanych Żołnierzy.

W czasie uroczystości odsłonięcia harcerki z naszej drużyny wraz z zaprzyjaźnionymi harcerzami z 54 Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Bronisława Kochana, pełniły honorową wartę przy pomniku.

Dziękuję wszystkim harcerkom, które zaangażowały się w to ważne dzieło.

Drużynowa 4DH  pwd. Małgorzata Stopyra