Gen. Sosabowski o nauczaniu

Dobrze uczyć jest sztuką. Najlepsza treść, o ile jest źle podana nie daje żadnych lub prawie żadnych wyników. Treść merytorycznie nikła, lecz podana umiejętnie wbija się głęboko w serca i umysły słuchaczy, staje się ich niezachwianym wierzeniem, dogmatem.