Nauczyciele uczący w naszej szkole

 1. Tadeusz Stopyra – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki.
 2. Dorota Fietko – wychowanie przedszkolne.
 3. Barbara Żmuda – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i muzyki.
 4. Joanna Kozłowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista w zakresie autyzmu i choroby Aspergera.
 5. Agnieszka Czuj – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i muzyki.
 6. Dariusz Żmuda – wychowawca klasy 4, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, wychowania do życia w rodzinie.
 7. Janusz Wrona – wychowawca klasy 5, nauczyciel fizyki i wychowania fizycznego.
 8. Joanna Dudzińska – wychowawczyni klasy 6, nauczyciel języka polskiego, logopeda.
 9. Wiesława Kochan – wychowawca klasy 7, nauczyciel chemii, fizyki, informatyki techniki, zajęć technicznych.
 10. Danuta Rolek – wychowawca klasy IIg, nauczyciel języka angielskiego.
 11. Anna Laskowska – wychowawca klasy IIIg, nauczyciel przyrody, geografii, biologii, wychowania fizycznego.
 12. Piotr Neska – nauczyciel religii.
 13. Teresa Dudek – wychowawca świetlicy, nauczyciel bibliotekarz, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego.
 14. Anna Czuj – pedagog szkolny, nauczyciel wychowania do  życia w rodzinie.
 15. Agata Fietko – nauczyciel języka angielskiego.
 16. Agnieszka Cebula – nauczyciel języka polskiego.
 17. Natalia Woźnica – nauczyciel języka niemieckiego.
 18. Anna Burda – nauczyciel języka niemieckiego.
 19. Ewa Skrzypacz.

Samorząd uczniowski 2017/2018

Wiktoria Oskroba – przewodnicząca SU
Jakub Żmuda – z-ca przewodniczącego SU
Sandra Dąbek – skarbnik SU

Sekcja redakcyjna:
Julia Laskowska
Patrycja Piątek

Sekcja dekoracyjna:
Amelia Kosmala
Magdalena Matysek
Natalia Perła

Sekcja konkursowa:
Marlena Szeliga
Emilia Woźniak
Oliwia Stopyra

Sekcja sportowa:
Wiktor Bera
Przemysław Czuj
Patryk Kozłowski
Jakub Żmuda

Sekcja charytatywna:
Wiktoria Oskroba
Sandra Dąbek
Wiktoria Foltarz
Anna Twardzik
Antonina Hołody